สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชวินิตบางแก้ว 24 7 5 36 31 5 10 1 46
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 18 15 8 41 30 9 8 1 47
3 พูลเจริญวิทยาคม 17 7 4 28 22 9 5 0 36
4 บางพลีราษฎร์บำรุง 9 15 11 35 23 9 8 2 40
5 บางแก้วประชาสรรค์ 9 14 6 29 23 11 7 2 41
6 สาธิตบางนา 9 3 2 14 11 7 4 2 22
7 บางบ่อวิทยาคม 8 9 9 26 18 12 9 6 39
8 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 6 3 10 19 9 10 8 4 27
9 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 2 1 2 5 2 11 3 1 16
10 เปร็งวิสุทธาธิบดี 1 2 0 3 3 1 1 2 5
11 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 0 2 2 4 4 0 4 1 8
รวม 103 78 59 240 176 84 67 22 327