หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อ.บ้านหมอ  
2 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี รองฯ ธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์  
3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมือง สระบุรี รองฯสมบัติ บ่อสมบัติ   090-993577
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง  
5 โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี รองฯ นพดล บรรหารวุฒิไกร  
6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้  
7 โรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รองฯ สำราญ ซื่อตรง  

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(สระบุรี 1)
ครูสุธน กำลังเจริญ 081-4956253 suthon_15@yahoo.co.th
มีข้อสงสัยในการแข่งขัน เพิ่มชื่อ, เปลี่ยนตัว ในวันแข่งขัน,
ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบก่อนวันแข่งขัน โปรดติดต่อที่ รองฯ สมบัติ บ่อสมบัติ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 090-9932577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]