หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขต จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วัน วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 12 พ.ย. 2558 08.30 - 11.30 *08.00-08.30 รายงานตัวที่ห้องสมุด อาคาร 2 08.30 เป็นต้นไป ทำการแข่งขัน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 12 พ.ย. 2558 08.30-10.00 *08.00-08.30 รายงานตัวที่ห้องสมุด อาคาร 2 08.30 เป็นต้นไป ทำการแข่งขัน
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ห้องสัมมนา อาคาร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ชั้น 1 ห้อง ห้องสัมมนา 12 พ.ย. 2558 08.30-14.30 *08.00-08.30 รายงานตัวที่ห้องสมุด อาคาร 2 08.30 เป็นต้นไป ทำการแข่งขัน
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ห้องสัมมนา อาคาร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ชั้น 1 ห้อง สัมมนา 12 พ.ย. 2558 08.30-14.30 *08.00-08.30 รายงานตัวที่ห้องสมุด อาคาร 2 08.30 เป็นต้นไป ทำการแข่งขัน


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(สระบุรี 1)
ครูสุธน กำลังเจริญ 081-4956253 suthon_15@yahoo.co.th
มีข้อสงสัยในการแข่งขัน เพิ่มชื่อ, เปลี่ยนตัว ในวันแข่งขัน,
ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบก่อนวันแข่งขัน โปรดติดต่อที่ รองฯ สมบัติ บ่อสมบัติ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 090-9932577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]