หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขต จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วัน วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคารโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้อง RESOURCE 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องทองอุไร 2 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องจริยศีกษา 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคารโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(สระบุรี 1)
ครูสุธน กำลังเจริญ 081-4956253 suthon_15@yahoo.co.th
มีข้อสงสัยในการแข่งขัน เพิ่มชื่อ, เปลี่ยนตัว ในวันแข่งขัน,
ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบก่อนวันแข่งขัน โปรดติดต่อที่ รองฯ สมบัติ บ่อสมบัติ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 090-9932577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]