หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 62 51 87.93% 6 10.34% 0 0% 1 1.72% 58
2 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 57 39 78% 8 16% 3 6% 0 0% 50
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 43 25 64.1% 10 25.64% 3 7.69% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 38 23 60.53% 11 28.95% 4 10.53% 0 0% 38
5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 28 20 74.07% 4 14.81% 2 7.41% 1 3.7% 27
6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 31 17 58.62% 7 24.14% 3 10.34% 2 6.9% 29
7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 20 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 22 12 60% 3 15% 5 25% 0 0% 20
9 โรงเรียนสุธีวิทยา 20 7 38.89% 10 55.56% 1 5.56% 0 0% 18
10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 23 6 37.5% 8 50% 2 12.5% 0 0% 16
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
12 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
13 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 10 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
14 โรงเรียนเซนต์จอห์น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(สระบุรี 1)
ครูสุธน กำลังเจริญ 081-4956253 suthon_15@yahoo.co.th
มีข้อสงสัยในการแข่งขัน เพิ่มชื่อ, เปลี่ยนตัว ในวันแข่งขัน,
ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบก่อนวันแข่งขัน โปรดติดต่อที่ รองฯ สมบัติ บ่อสมบัติ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 090-9932577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]