หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 31 99 54
2 005 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 22 84 40
3 006 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 23 29 24
4 008 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 62 209 98
5 009 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 38 100 62
6 011 โรงเรียนสุธีวิทยา 20 42 26
7 013 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 28 73 49
8 014 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 7 34 12
9 004 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 43 132 65
10 012 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 57 141 94
11 001 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 20 53 32
12 007 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 10 24 11
13 002 โรงเรียนเซนต์จอห์น 1 0 0
14 019 โรงเรียนเทสบาล1 (วัดทองพุ่มพวง) 0 0 0
15 010 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 10 25 17
รวม 372 1045 584
1629

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(สระบุรี 1)
ครูสุธน กำลังเจริญ 081-4956253 suthon_15@yahoo.co.th
มีข้อสงสัยในการแข่งขัน เพิ่มชื่อ, เปลี่ยนตัว ในวันแข่งขัน,
ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบก่อนวันแข่งขัน โปรดติดต่อที่ รองฯ สมบัติ บ่อสมบัติ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 090-9932577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]