หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขต จังหวัดสระบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สนามกีฬา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 12 พ.ย. 2558 08.30-11.30 *08.00-08.30 รายงานตัวที่ห้องสมุด อาคาร 2 08.30 เป็นต้นไปทำการแข่งขัน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 12 พ.ย. 2558 08.30-10.00 *08.00-08.30 รายงานตัวที่ห้องสมุด อาคาร 2 08.30 เป็นต้นไปทำการแข่งขัน
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ห้องสัมมนา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสัมมนา อาคาร2 12 พ.ย. 2558 08.30-14.30 *08.00-08.30 รายงานตัวที่ห้องสมุด อาคาร 2 08.30 เป็นต้นไปทำการแข่งขัน
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง สัมมนา 12 พ.ย. 2558 08.30-14.30 *08.00-08.30 รายงานตัวที่ห้องสมุด อาคาร 2 08.30 เป็นต้นไปทำการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ (สระบุรี 2)ได้ที่
ครูธณัฐภรณ์ สนิทมาก โทร 099-452-2212 Email:: nami468@gmail.com
มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน เพิ่มชื่อ เปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำราญ ซื่อตรง 083-108-1745 โรงเรียนแก่งคอย
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]