หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขต จังหวัดสระบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคารโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้อง RESOURCE 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 3 ชั้น 1 ห้อง ทองอุไร 2 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องจริยศึกษา 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคารโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ (สระบุรี 2)ได้ที่
ครูธณัฐภรณ์ สนิทมาก โทร 099-452-2212 Email:: nami468@gmail.com
มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน เพิ่มชื่อ เปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำราญ ซื่อตรง 083-108-1745 โรงเรียนแก่งคอย
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]