หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 59 43 75.44% 10 17.54% 4 7.02% 0 0% 57
2 โรงเรียนแก่งคอย 51 42 85.71% 4 8.16% 2 4.08% 1 2.04% 49
3 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 56 36 69.23% 11 21.15% 2 3.85% 3 5.77% 52
4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 36 30 83.33% 3 8.33% 2 5.56% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 37 19 57.58% 9 27.27% 5 15.15% 0 0% 33
6 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 19 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
7 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 24 9 37.5% 10 41.67% 4 16.67% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 21 7 35% 10 50% 3 15% 0 0% 20
10 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ (สระบุรี 2)ได้ที่
ครูธณัฐภรณ์ สนิทมาก โทร 099-452-2212 Email:: nami468@gmail.com
มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน เพิ่มชื่อ เปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำราญ ซื่อตรง 083-108-1745 โรงเรียนแก่งคอย
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]