หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 0 0 0
2 015 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 0 0 0
3 032 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 18 52 21
4 007 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 0 0 0
5 017 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 0 0 0
6 033 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 19 57 33
7 008 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 0 0 0
8 018 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 0 0 0
9 034 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 36 84 60
10 009 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 0 0 0
11 019 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 0 0 0
12 035 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 56 140 81
13 010 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 0 0 0
14 020 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 0 0 0
15 036 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 37 85 58
16 011 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 0 0 0
17 021 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 0 0 0
18 037 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 21 33 26
19 013 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 0 0 0
20 022 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 0 0 0
21 038 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 59 152 90
22 014 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 0 0 0
23 023 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 0 0 0
24 039 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 13 41 21
25 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 0 0 0
26 024 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 0 0 0
27 040 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 24 65 35
28 001 โรงเรียนแก่งคอย 0 0 0
29 016 โรงเรียนแก่งคอย 0 0 0
30 041 โรงเรียนแก่งคอย 51 136 79
31 002 โรงเรียนจำรัสวิทยา 0 0 0
32 025 โรงเรียนจำรัสวิทยา 0 0 0
33 042 โรงเรียนจำรัสวิทยา 0 0 0
34 006 โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนติสมิชชัน 0 0 0
35 026 โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนติสมิชชัน 0 0 0
36 043 โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนติสมิชชัน 0 0 0
37 045 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 0 0 0
38 012 โรงเรียนแสงวิทยา 0 0 0
39 027 โรงเรียนแสงวิทยา 0 0 0
40 044 โรงเรียนแสงวิทยา 0 0 0
41 005 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 0 0 0
42 028 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 0 0 0
รวม 334 845 504
1349

ติดต่อผู้ดูแลระบบ (สระบุรี 2)ได้ที่
ครูธณัฐภรณ์ สนิทมาก โทร 099-452-2212 Email:: nami468@gmail.com
มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน เพิ่มชื่อ เปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำราญ ซื่อตรง 083-108-1745 โรงเรียนแก่งคอย
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]