สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองแค "สรกิจพิทยา" 43 10 4 0 57
2 แก่งคอย 42 4 2 1 48
3 มวกเหล็กวิทยา 36 11 2 3 49
4 ประเทียบวิทยาทาน 30 3 2 1 35
5 วังม่วงวิทยาคม 19 9 5 0 33
6 บ้านท่ามะปรางวิทยา 11 5 3 0 19
7 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 10 6 1 1 17
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 9 10 4 1 23
9 สองคอนวิทยาคม 7 10 3 0 20
10 หินกองวิทยาคม 7 5 0 1 12
รวม 214 73 26 8 321