สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่งคอย 32 8 6 46 42 4 2 1 48
2 หนองแค "สรกิจพิทยา" 24 17 9 50 43 10 4 0 57
3 ประเทียบวิทยาทาน 18 5 8 31 30 3 2 1 35
4 มวกเหล็กวิทยา 16 21 7 44 36 11 2 3 49
5 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 7 1 2 10 10 6 1 1 17
6 บ้านท่ามะปรางวิทยา 4 4 2 10 11 5 3 0 19
7 วังม่วงวิทยาคม 2 8 6 16 19 9 5 0 33
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 2 4 5 11 9 10 4 1 23
9 สองคอนวิทยาคม 2 2 4 8 7 10 3 0 20
10 หินกองวิทยาคม 2 1 4 7 7 5 0 1 12
รวม 109 71 53 233 214 73 26 8 313