สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่งคอย 30 8 6 44 40 4 2 1 46
2 หนองแค "สรกิจพิทยา" 24 17 9 50 43 10 4 0 57
3 ประเทียบวิทยาทาน 18 5 8 31 30 3 2 1 35
4 มวกเหล็กวิทยา 13 20 7 40 32 11 2 3 45
5 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 7 1 2 10 10 6 1 1 17
6 บ้านท่ามะปรางวิทยา 4 4 2 10 11 5 3 0 19
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 2 4 5 11 9 10 4 1 23
8 หินกองวิทยาคม 2 1 4 7 7 5 0 1 12
9 วังม่วงวิทยาคม 0 6 5 11 14 9 5 0 28
10 สองคอนวิทยาคม 0 2 4 6 5 10 3 0 18
รวม 100 68 52 220 201 73 26 8 300