หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 5 ห้อง เกียรติยศ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 5 ห้อง เกียรติยศ 30 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00 ลงทะเบียน 12.00 น.
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง 438 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง 438 30 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]