หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 650 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Public Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. เก็บตัวห้อง 434
2 651 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Public Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. เก็บตัวห้อง 434
3 652 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
4 653 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
5 654 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. เก็บตัวห้อง 423
6 655 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. เก็บตัวห้อง 423
7 656 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
8 657 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
9 658 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. แต่งตัวห้อง 424
10 659 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. แต่งตัวห้อง 424
11 660 แข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง Resource 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
12 661 แข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง Resource 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
13 662 แข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง Resource 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
14 663 แข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง Resource 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
15 664 แข่งขันพูดภาษาเขมร ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. เก็บตัวห้อง 433
16 665 แข่งขันพูดภาษาเขมร ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. เก็บตัวห้อง 433
17 666 การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
18 667 การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]