หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 91 67 75.28% 16 17.98% 4 4.49% 2 2.25% 89
2 โรงเรียนตราษตระการคุณ 77 50 75.76% 11 16.67% 3 4.55% 2 3.03% 66
3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 77 46 64.79% 13 18.31% 6 8.45% 6 8.45% 71
4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 62 40 74.07% 9 16.67% 5 9.26% 0 0% 54
5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 72 32 65.31% 11 22.45% 3 6.12% 3 6.12% 49
6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 33 17 65.38% 3 11.54% 4 15.38% 2 7.69% 26
7 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 33 14 46.67% 14 46.67% 1 3.33% 1 3.33% 30
8 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 32 14 63.64% 4 18.18% 4 18.18% 0 0% 22
9 โรงเรียนวัดคลองสน 31 11 40.74% 8 29.63% 5 18.52% 3 11.11% 27
10 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 31 10 34.48% 8 27.59% 5 17.24% 6 20.69% 29
11 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 19 10 52.63% 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 19
12 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22 9 40.91% 9 40.91% 4 18.18% 0 0% 22
13 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 38 8 42.11% 2 10.53% 4 21.05% 5 26.32% 19
14 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 15 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
15 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 15 3 23.08% 3 23.08% 7 53.85% 0 0% 13
17 โรงเรียนประณีตวิทยาคม 12 2 16.67% 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 12
18 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
19 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]