หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 77 186 124
2 006 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 33 60 44
3 007 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 72 121 95
4 008 โรงเรียนตราษตระการคุณ 77 180 106
5 011 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 33 80 45
6 012 โรงเรียนประณีตวิทยาคม 12 25 14
7 016 โรงเรียนวัดคลองสน 31 73 42
8 017 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 91 187 133
9 018 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22 52 35
10 019 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 19 48 28
11 021 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 38 60 48
12 002 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 5 5 6
13 003 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 32 57 41
14 004 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 62 129 90
15 010 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 15 42 26
16 020 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 31 60 32
17 014 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 11 15 15
18 001 โรงเรียนกีฬา 0 0 0
19 022 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 1 2 1
20 013 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 0 2
21 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 15 32 21
รวม 678 1414 948
2362

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]