สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีประเสริฐศิลป์ 34 20 22 76 67 16 4 2 87
2 คลองใหญ่วิทยาคม 24 14 7 45 45 13 6 6 64
3 เขาสมิงวิทยาคมฯ 18 10 12 40 40 9 5 0 54
4 ตราษตระการคุณ 17 28 9 54 50 11 3 2 64
5 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 8 9 6 23 30 10 3 3 43
6 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 5 3 4 12 14 14 1 1 29
7 บ่อไร่วิทยาคม 3 4 6 13 17 3 4 2 24
8 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 3 0 6 9 9 4 0 22
9 เขาน้อยวิทยาคม 2 3 5 10 14 4 4 0 22
10 วัดคลองสน 2 2 3 7 11 8 5 3 24
11 หนองบอนวิทยาคม 2 2 1 5 9 6 3 0 18
12 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 2 0 1 3 8 2 4 5 14
13 แหลมงอบวิทยาคม 1 6 4 11 10 8 5 6 23
14 เนินทรายวิทยาคม 1 2 2 5 5 6 2 0 13
15 มารดานุสรณ์ 1 1 2 4 3 5 3 0 11
16 ราชประชานุเคราะห์49 1 1 0 2 3 3 7 0 13
17 เกาะกูดวิทยาคม 0 3 0 3 1 1 1 0 3
18 ประณีตวิทยาคม 0 1 2 3 2 6 2 2 10
19 เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 พระปริยัติธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 124 112 86 322 338 134 67 32 539