การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 4
5 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 4
6 ประณีตวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 50 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 5
6 เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 5
7 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 50 เข้าร่วม 7
8 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
แข่งขันพูดภาษาเขมร ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 4
5 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73 เงิน 5
6 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65 ทองแดง 6
7 เกาะกูดวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
แข่งขันพูดภาษาเขมร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74 เงิน 4
5 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 5
6 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
แข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
แข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.83 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
แข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 53.90 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
แข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.40 เงิน 4
5 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66.90 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 31 เข้าร่วม 4
5 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -
6 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มารดานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 39 เข้าร่วม 4
5 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 30 เข้าร่วม 5
6 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 27 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64 ทองแดง 4
5 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64 ทองแดง 4
6 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 57 เข้าร่วม 6
7 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 55 เข้าร่วม 7
8 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มารดานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77 เงิน 4
5 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 69 ทองแดง 5
6 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 59 เข้าร่วม 6
7 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 45 เข้าร่วม 7
8 บ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 55 เข้าร่วม 4
5 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 47.50 เข้าร่วม 5
6 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 32.50 เข้าร่วม 6
7 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 17.50 เข้าร่วม 7
8 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 12.50 เข้าร่วม 8
9 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 7.50 เข้าร่วม 9
10 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินทรายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 47.50 เข้าร่วม 4
5 บ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 17.50 เข้าร่วม 5
6 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 17.50 เข้าร่วม 5
7 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 12.50 เข้าร่วม 7
8 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 12.50 เข้าร่วม 7
9 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 7.50 เข้าร่วม 9
10 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม
11 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Public Speech) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83 ทอง 4
5 แหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72.33 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Public Speech) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.08 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เกาะกูดวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง 4
5 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89.99 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -
4 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง 4
5 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง 5
6 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง 6
7 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -
5 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -
6 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง 4
5 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.50 ทอง 5
6 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน