หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.อ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง  
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
4 โรงเรียนวัดหนองยาง  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา  
7 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  

นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]