หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 752 เขียนเรียงความ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
2 753 เขียนเรียงความ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
3 754 เขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
4 755 คัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 6 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
5 756 คัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
6 757 คัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
7 800 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 สิ้นสุดระดับเขต
8 801 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 สิ้นสุดระดับเขต
9 802 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 สิ้นสุดระดับเขต
10 803 แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
11 804 แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต


นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]