หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 7 ก.ย. 2558 09.00 น - 12.00 น. ให้รายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที นำโปรแกรมเสริมเขียนใส่แผ่นซีดีนำมาในวันแข่งขัน
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 9 ก.ย. 2558 09.00-11.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.อ่างทอง ชั้น 1 ห้อง บริเวณหน้าห้องประชุมอ่างทอง 9 ก.ย. 2558 10.00-12.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 8 ก.ย. 2558 09.00-14.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 8 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 8 ก.ย. 2558 09.00-14.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 8 ก.ย. 2558 09.00-14.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 7 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 7 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.อ่างทอง ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 7 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-


นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]