หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 764 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย. 2558 09.00-15.00 สิ้นสุดระดับเขต
2 765 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย. 2558 09.00-15.00 สิ้นสุดระดับเขต
3 766 การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง หน้าอาคาร 1 (เต็นท์) 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 สิ้นสุดระดับเขต ผู้แข่งขันนำโต๊ะมาเอง
4 767 การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง หน้าอาคาร 1 (เต็นท์) 10 ก.ย. 2558 13.00-16.00 สิ้นสุดระดับเขต ผู้แข่งขันนำโต๊ะมาเอง
5 768 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
6 769 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์(Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00 สิ้นสุดระดับเขต
7 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 12 ก.ย. 2558 09.00-14.00
-
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 12 ก.ย. 2558 09.00-14.00
-
10 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 11 ก.ย. 2558 09.00-14.00
-
11 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 11 ก.ย. 2558 09.00-14.00
-


นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]