หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 778 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
2 779 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.3 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
3 780 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
4 781 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 สิ้นสุดระดับเขต. ผู้แข่งขันนำโต๊ะมาเอง
5 782 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00 สิ้นสุดระดับเขต ผู้แข่งขันนำโต๊ะมาเอง
6 783 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00 สิ้นสุดระดับเขต ผู้แข่งขันนำโต๊ะมาเอง
7 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 11 ก.ย. 2558 13.00-14.00
-
8 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 11 ก.ย. 2558 13.00-14.00
-
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนสีขาว 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.3 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]