หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 770 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ้นสุดระดับเขต
2 771 แอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 10.30-12.00 สิ้นสุดระดับเขต
3 772 เดาะบอล ชาย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.00-09.30 สิ้นสุดระดับเขต
4 773 เดาะบอล ชาย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.30-10.00 สิ้นสุดระดับเขต
5 774 เดาะบอล ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 10.00-11.00 สิ้นสุดระดับเขต
6 775 เดาะบอล หญิง ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.00-09.30 สิ้นสุดระดับเขต
7 776 เดาะบอล หญิง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.30-10.00 สิ้นสุดระดับเขต
8 777 เดาะบอล หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 10.00-11.00 สิ้นสุดระดับเขต


นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]