หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 784 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ่งสุดระดับเขต
2 785 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00 สิ่งสุดระดับเขต
3 786 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00 สิ่งสุดระดับเขต
4 787 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ่นสุดระดับเขต
5 788 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00 สิ่นสุดระดับเขต
6 789 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00 สิ่นสุดระดับเขต
7 790 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30 สิ่นสุดระดับเขต
8 791 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00 สิ่นสุดระดับเขต
9 792 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 2/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 สิ่นสุดระดับเขต
10 793 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 2/2 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00 สิ่นสุดระดับเขต


นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]