หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 59 48 81.36% 8 13.56% 0 0% 3 5.08% 59
2 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 38 31 86.11% 4 11.11% 0 0% 1 2.78% 36
3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 42 30 71.43% 6 14.29% 3 7.14% 3 7.14% 42
4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 33 24 75% 4 12.5% 2 6.25% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนวัดไชโย 57 22 40% 14 25.45% 13 23.64% 6 10.91% 55
6 โรงเรียนวัดมะขาม 53 22 44% 10 20% 12 24% 6 12% 50
7 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 26 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
8 โรงเรียนวัดบ้านป่า 36 18 50% 10 27.78% 5 13.89% 3 8.33% 36
9 โรงเรียนวัดอบทม 30 16 55.17% 7 24.14% 4 13.79% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 29 16 57.14% 3 10.71% 2 7.14% 7 25% 28
11 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 25 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 25
12 โรงเรียนวัดนางเล่ว 14 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
13 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 30 12 46.15% 8 30.77% 4 15.38% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 34 11 32.35% 12 35.29% 5 14.71% 6 17.65% 34
15 โรงเรียนวัดหนองยาง 27 11 42.31% 8 30.77% 4 15.38% 3 11.54% 26
16 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 23 10 50% 4 20% 1 5% 5 25% 20
17 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 21 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 26 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนวัดนางชำ 13 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนวัดม่วงคัน 27 9 37.5% 10 41.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 30 9 33.33% 7 25.93% 5 18.52% 6 22.22% 27
23 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 32 8 33.33% 9 37.5% 5 20.83% 2 8.33% 24
24 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนวัดสามประชุม 21 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 18
26 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 14 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
27 โรงเรียนวัดถนน 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 10 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
29 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 20 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 5 26.32% 19
30 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 18 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนวัดทางพระ 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 13 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 3 23.08% 13
33 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 13 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
34 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
35 โรงเรียนวัดบ้านพราน 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
36 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
38 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 15 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนวัดสิทธาราม 13 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนวัดรุ้ง 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 13 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
43 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 11 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
45 โรงเรียนวัดทองกลาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 11 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
47 โรงเรียนวัดท่าตลาด 11 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
48 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนวัดงิ้วราย 13 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 4 36.36% 11
50 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 14 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
54 โรงเรียนวัดคำหยาด 12 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
55 โรงเรียนวัดยางช้าย 13 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
56 โรงเรียนสนิทวิทยา 13 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
60 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
61 โรงเรียนวัดยางทอง 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
62 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 11 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนวัดห้วยโรง 12 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
66 โรงเรียนวัดเอกราช 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนวัดมหาดไทย 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนวัดป่ามุนี 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
71 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดสามขาว 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
73 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
74 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนวัดท่าโขลง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดมหานาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 13 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 12
81 โรงเรียนวัดลั่นทม 9 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
82 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนวัดบ้านแก 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดลาดเค้า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดราชสกุณา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
89 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดต้นทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดสามโก้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดบางจักร 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
95 โรงเรียนกระทุ่มราย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนวัดน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านชะไว 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดขุมทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดข่อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดราชปักษี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดโพทูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 8 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 7
107 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
108 โรงเรียนวัดแปดแก้ว 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนวัดยาง 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดกำแพง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดบุญเกิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดโคศุภราช 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดลาดเป็ด 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนวัดท่า 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
120 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
121 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
122 โรงเรียนวัดทำนบ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดเกษทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดสว่าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
127 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
130 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโมก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]