หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณสวนรุกขชาติ ชั้น บริเวณสวนรุกขชาติ ห้อง บริเวณสวนรุกขชาติ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 38
09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณสวนรุกขชาติ ชั้น บริเวณสวนรุกขชาติ ห้อง บริเวณสวนรุกขชาติ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณสวนรุกขชาติ ชั้น บริเวณสวนรุกขชาติ ห้อง บริเวณสวนรุกขชาติ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.1/ม.2/ม.3 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-15 ห้องม.1 ลำดับที่ 16-30 ห้องม.2 ลำดับที่ 31-44 ห้องม.3
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.00
-


ผู้ดูแลระบบ สุชานรี แสนทวีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 08-6441-4671 e-mail : pla_suchanaree@hotmail.com ID line suchanaree2510
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]