หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง ป.5/ป.4/ศิลปะ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-11 หอ้งป.5 ลำดับที่ 12-22 ห้องป.4 ลำดับที่ 23-33 ห้องศิลปะ
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 ป.6/2 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-7 ห้องป.6/1 ลำดับที่ 8-14 ห้องป.6/2
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง เกรียติภูมิ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง เกรียติภูมิ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.1/ม.2/ภาษาไทย 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-10 ห้องม.1 ลำดับที่ 11-20 ห้องม.2 ลำดับที่ 21-31 ห้องภาษาไทย
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 1 ห้อง พลศึกษา 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.3 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง ุพุทธศาสนา 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 9
13.00-16.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 1 ห้อง ศูนย์คุณธรรม 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 20
13.00-16.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เกรียรติภูมิ ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เกรียรติภูมิ ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 1 ห้อง ศูนย์คุณธรรม 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
-


ผู้ดูแลระบบ สุชานรี แสนทวีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 08-6441-4671 e-mail : pla_suchanaree@hotmail.com ID line suchanaree2510
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]