หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องภาพยนต์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.1/ป.2/ป.3 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 40
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-40 ห้องป.1 ลำดับที่ 41-80 ห้องป.3 ลำดับที่ 81-116 ห้องป.2
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 1 /ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตฯ/ห้องต่างประเทศ/ห้องภาษาไทย 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 40
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-40 ห้องคณิตฯ ลำดับที่ 41-80 ห้องต่างประเทศ ลำดับที่ 81-121 ห้องภาษาไทย
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง ป.2 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 34
09.00-16.00
-


ผู้ดูแลระบบ สุชานรี แสนทวีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 08-6441-4671 e-mail : pla_suchanaree@hotmail.com ID line suchanaree2510
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]