หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 33
13.00-16.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 35
13.00-16.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-16.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 17 พ.ย. 3101 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 17 พ.ย. 3101 13.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาสหสามัคี 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-16.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/ป.3/ป.1/ป.6/1 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 15
13.00-16.00 ลำดับที่ 1-15 ห้องป.2 ลำดับที่ 16-30 ห้องป.3 ลำดับที่ 31-45 ห้องป.1 ลำดับที่ 46-57 ห้องป.6/1
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 /ชั้น 2 ห้อง ม.1/ม.2/ภาษาไทย/ม.3/ต่างประเทศ 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 15
13.00-16.00 ลำดับที่1-15 ห้องม.1 ลำดับที่ 16-30 ห้องม.2 ลำดับที่ 31-45 ห้องภาษาไทย ลำดับที่ 46-60 ห้องม.3 ลำดับที่ 61-70 ห้องต่างประเทศ
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 17 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 16
13.00-16.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 35
13.00-16.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 1 ห้อง ศูนย์คุณธรรม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 39
13.00-16.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00
-


ผู้ดูแลระบบ สุชานรี แสนทวีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 08-6441-4671 e-mail : pla_suchanaree@hotmail.com ID line suchanaree2510
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]