หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 67 26 52% 17 34% 5 10% 2 4% 50
2 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 60 23 41.82% 21 38.18% 9 16.36% 2 3.64% 55
3 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 41 22 59.46% 8 21.62% 5 13.51% 2 5.41% 37
4 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 44 19 45.24% 12 28.57% 8 19.05% 3 7.14% 42
5 โรงเรียนศรีบางไทร 27 19 73.08% 4 15.38% 2 7.69% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนเซนต์แมรี 34 17 51.52% 5 15.15% 10 30.3% 1 3.03% 33
7 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 33 16 50% 8 25% 5 15.63% 3 9.38% 32
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 30 16 55.17% 6 20.69% 5 17.24% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 28 15 57.69% 6 23.08% 3 11.54% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 37 14 41.18% 12 35.29% 6 17.65% 2 5.88% 34
11 โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 28 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
12 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 36 13 44.83% 9 31.03% 6 20.69% 1 3.45% 29
13 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 24 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
14 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 20 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
15 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 24 13 56.52% 4 17.39% 4 17.39% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 51 12 26.67% 21 46.67% 11 24.44% 1 2.22% 45
17 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 39 12 36.36% 12 36.36% 6 18.18% 3 9.09% 33
18 โรงเรียนวัดคู้สลอด 28 12 48% 8 32% 4 16% 1 4% 25
19 โรงเรียนไตรราชวิทยา 25 11 44% 9 36% 3 12% 2 8% 25
20 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 35 11 39.29% 6 21.43% 9 32.14% 2 7.14% 28
21 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 29 11 52.38% 5 23.81% 4 19.05% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนปราสาททองวิทยา 24 11 45.83% 3 12.5% 8 33.33% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 27 10 43.48% 10 43.48% 2 8.7% 1 4.35% 23
24 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 30 10 38.46% 9 34.62% 7 26.92% 0 0% 26
25 โรงเรียนประสาทวิทย์ 17 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
26 โรงเรียนเอกอโยธยา 18 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 14 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
28 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 14 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 38 9 27.27% 14 42.42% 10 30.3% 0 0% 33
30 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 40 9 25.71% 12 34.29% 12 34.29% 2 5.71% 35
31 โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 24 9 37.5% 7 29.17% 6 25% 2 8.33% 24
32 โรงเรียนวัดเชิงเลน 22 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
33 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 16 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 20 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 37 8 28.57% 13 46.43% 6 21.43% 1 3.57% 28
36 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 24 8 34.78% 6 26.09% 8 34.78% 1 4.35% 23
37 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 18 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 16 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 14 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
40 โรงเรียนวัดบางเคียน 17 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 15 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
42 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 22 7 35% 10 50% 3 15% 0 0% 20
44 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 19 7 36.84% 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 19
45 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 25 7 31.82% 6 27.27% 7 31.82% 2 9.09% 22
46 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 22 7 35% 5 25% 6 30% 2 10% 20
47 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 27 7 41.18% 3 17.65% 7 41.18% 0 0% 17
49 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 19 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
50 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 21 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
51 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 10 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนวัดสามเพลง 24 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
53 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 16 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 15 6 46.15% 1 7.69% 6 46.15% 0 0% 13
55 โรงเรียนคอตัน 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 16 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 0 0% 15
58 โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 21 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
59 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 14 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนวัดวังชะโด 17 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
61 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 15 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
63 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 10 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 15 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนวัดทางยาว 14 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
68 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 22 4 28.57% 5 35.71% 5 35.71% 0 0% 14
69 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 14 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
70 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 14 4 30.77% 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 13
71 โรงเรียนวัดสง่างาม 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 17 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
74 โรงเรียนโคกตาพรหม 17 4 26.67% 2 13.33% 6 40% 3 20% 15
75 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
76 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 11 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 14 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
82 โรงเรียนวิทยานนท์ 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 24 3 15.79% 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 19
84 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 20 3 16.67% 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 18
85 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 13 3 25% 7 58.33% 0 0% 2 16.67% 12
86 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 14 3 21.43% 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 14
87 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 12 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
88 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 15 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
89 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 13 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
90 โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 14 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
91 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 15 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
92 โรงเรียนวัดบ้านแค 11 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 12 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
94 โรงเรียนวัดไทรโสภณ 10 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
95 โรงเรียนวัดสนามไชย 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
96 โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
97 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 19 2 10.53% 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 19
99 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 18 2 11.11% 6 33.33% 8 44.44% 2 11.11% 18
100 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 14 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
101 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 13 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
102 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 11 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
103 โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
104 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 10 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
105 โรงเรียนวัดปราสาททอง 9 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
106 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 14 2 16.67% 3 25% 6 50% 1 8.33% 12
107 โรงเรียนวัดสุนทราราม 10 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
108 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 13 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
109 โรงเรียนบางไทร 11 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
110 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
111 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 13 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนวัดโพธิ์ (บางบาล) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนคชเวกวิทยา 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 8 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
115 โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 12 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 11 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 9 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 8 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
123 โรงเรียนวัดบันลือธรรม 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 11 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนวัดไทรน้อย 10 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 12 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
128 โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 7 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนวัดทำใหม่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนรอซีดี 10 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
133 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 33 1 8.33% 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 12
134 โรงเรียนวัดโบสถ์ 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนวัดลาดระโหง 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
138 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 11 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
139 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 8 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนวัดแจ้ง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนวัดรางจระเข้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 8 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
145 โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
146 โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 7 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
148 โรงเรียนวัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 6 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 8 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 8
153 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนวัดสามเรือน 11 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
155 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 6 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
156 โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
157 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
158 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
159 โรงเรียนวัดเชิงท่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
161 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 15 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
162 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนตรีภัทร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
166 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ สุชานรี แสนทวีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 08-6441-4671 e-mail : pla_suchanaree@hotmail.com ID line suchanaree2510
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]