สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านสร้าง 26 17 5 2 48
2 มาลาอีสงเคราะห์ 23 21 9 2 53
3 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 22 8 5 2 35
4 วัดชุมพลนิกายาราม 19 12 8 3 39
5 ศรีบางไทร 19 4 2 1 25
6 เซนต์แมรี 17 5 10 1 32
7 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 16 8 5 3 29
8 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 16 6 5 2 27
9 ปัณณวิชญ์ 15 6 3 2 24
10 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 14 12 6 2 32
11 วัดมฤคทายวัน 14 3 2 0 19
12 วัดโสภณเจติการาม 13 9 6 1 28
13 วัดโบสถ์สมพรชัย 13 5 2 1 20
14 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 13 5 2 0 20
15 ราษฎร์นิรมิตร 13 4 4 2 21
16 วัดไชยภูมิ 12 21 11 1 44
17 เสริมมิตรวิทยา 12 12 6 3 30
18 วัดคู้สลอด 12 8 4 1 24
19 ไตรราชวิทยา 11 9 3 2 23
20 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 11 6 9 2 26
21 วัดลาดประทุมคงคาราม 11 5 4 1 20
22 ปราสาททองวิทยา 11 3 8 2 22
23 วัดจรเข้ไล่ 10 10 2 1 22
24 วัดขนอนบ้านกรด 10 9 7 0 26
25 ประสาทวิทย์ 10 6 1 0 17
26 เอกอโยธยา 10 3 2 2 15
27 วัดสุคนธาราม 10 1 0 2 11
28 บ้านแถววิทยาคาร 10 1 0 0 11
29 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 9 14 10 0 33
30 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 9 12 12 2 33
31 บ้านเชียงรากน้อย 9 7 6 2 22
32 วัดเชิงเลน 9 5 2 0 16
33 วัดราษฎร์บำรุง 9 3 1 3 13
34 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 9 1 3 1 13
35 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 8 13 6 1 27
36 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 8 6 8 1 22
37 วัดเจ้าเจ็ดใน 8 6 2 1 16
38 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 8 3 3 1 14
39 วัดเปรมปรีชา 8 3 3 0 14
40 วัดบางเคียน 8 3 2 1 13
41 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 8 3 1 0 12
42 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 8 1 0 0 9
43 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 7 10 3 0 20
44 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 7 7 4 1 18
45 เจ้าฟ้าสร้าง 7 6 7 2 20
46 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 7 5 6 2 18
47 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 7 4 2 1 13
48 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 7 3 7 0 17
49 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 7 3 4 2 14
50 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 7 3 3 0 13
51 วัดป่าคาเจริญวิทยา 7 0 0 1 7
52 วัดสามเพลง 6 6 3 2 15
53 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 6 6 2 2 14
54 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 6 1 6 0 13
55 คอตัน 6 1 1 1 8
56 วัดธรรมนาวา 6 1 0 0 7
57 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 5 7 3 0 15
58 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 5 5 4 2 14
59 วัดบางซ้ายใน 5 5 2 1 12
60 วัดวังชะโด 5 5 2 0 12
61 เทพประสิทธิ์วิทยา 5 3 3 1 11
62 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 5 3 3 0 11
63 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 5 2 0 1 7
64 จุฬาราษฎร์วิทยา 5 1 1 0 7
65 วัดใหม่ต้านทาน 5 0 3 1 8
66 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 5 0 0 1 5
67 วัดทางยาว 4 6 2 2 12
68 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 4 5 5 0 14
69 บ้านบางกระสั้น 4 5 4 1 13
70 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 4 5 4 0 13
71 วัดสง่างาม 4 4 2 2 10
72 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 4 3 4 3 11
73 วัดดอนพัฒนาราม 4 3 2 1 9
74 โคกตาพรหม 4 2 6 3 12
75 วัดโพธิ์ 4 2 3 1 9
76 วัดตรีพาราสีมาเขต 4 2 1 0 7
77 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 4 1 3 1 8
78 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 4 1 1 1 6
79 หงสประภาสประสิทธิ์ 4 1 1 0 6
80 วัดเศวตศิลาราม 4 0 1 1 5
81 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 4 0 0 1 4
82 วิทยานนท์ 4 0 0 1 4
83 วัดสุทธิรุจิราราม 3 10 5 1 18
84 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 3 10 3 2 16
85 วัดสุทธาวาส 3 7 0 2 10
86 วัดอนุกุญชราราม 3 5 5 1 13
87 วัดไผ่ล้อม 3 5 3 1 11
88 วัดไม้ตราสมาชิการาม 3 4 4 1 11
89 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 3 4 1 2 8
90 วัดปิ่นแก้ว 3 3 5 1 11
91 วัดแก้วสุวรรณ 3 3 4 1 10
92 วัดบ้านแค 3 3 2 1 8
93 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 3 2 5 2 10
94 วัดไทรโสภณ 3 2 4 0 9
95 วัดสนามไชย 3 2 3 0 8
96 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 3 1 0 1 4
97 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 3 0 1 0 4
98 เซนต์เทเรซาแสงทอง 2 10 5 2 17
99 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 2 6 8 2 16
100 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 2 5 2 1 9
101 วัดฤกษ์บุญมี 2 5 2 1 9
102 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 2 5 2 1 9
103 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 2 4 3 1 9
104 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 2 4 3 0 9
105 วัดปราสาททอง 2 4 1 1 7
106 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 2 3 6 1 11
107 วัดสุนทราราม 2 3 5 0 10
108 วัดสามตุ่ม 2 3 4 1 9
109 บางไทร 2 3 4 0 9
110 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 2 3 3 0 8
111 สัตตปทุมบำรุง 2 3 2 1 7
112 วัดโพธิ์ (บางบาล) 2 3 1 0 6
113 คชเวกวิทยา 2 3 0 1 5
114 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 2 2 2 0 6
115 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 2 2 1 1 5
116 สินสังวาลย์อุทิศ 2 2 1 1 5
117 ชุมชนวัดกำแพง 2 2 1 0 5
118 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 2 2 0 0 4
119 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 2 2 0 0 4
120 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 2 2 0 0 4
121 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 2 1 0 1 3
122 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 2 1 0 1 3
123 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 2 1 0 0 3
124 วัดบันลือธรรม 2 1 0 0 3
125 วัดอู่ตะเภา 2 0 4 1 6
126 วัดไทรน้อย 2 0 4 1 6
127 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 2 0 3 0 5
128 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 2 0 1 0 3
129 วัดทำใหม่ 2 0 1 0 3
130 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 2 0 0 0 2
131 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 2 0 0 0 2
132 รอซีดี 1 5 2 0 8
133 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 1 4 6 1 11
134 วัดโบสถ์ 1 4 0 0 5
135 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 1 3 1 0 5
136 วัดลาดระโหง 1 2 3 1 6
137 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1 2 3 0 6
138 ราษฎร์บำรุง 1 2 2 3 5
139 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 1 2 1 1 4
140 วัดแจ้ง 1 2 1 0 4
141 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 1 2 0 1 3
142 วัดรางจระเข้ 1 2 0 0 3
143 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 1 1 2 2 4
144 วัดโพธิ์เผือก 1 1 2 0 4
145 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 1 1 2 0 4
146 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 1 1 0 0 2
147 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 1 0 1 2 2
148 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 1 0 1 0 2
149 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 1 0 0 0 1
150 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 1 0 0 0 1
151 วัดขุนจ่าธรรมาราม 1 0 0 0 1
152 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 0 5 3 0 8
153 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 0 4 0 0 4
154 วัดสามเรือน 0 2 1 1 3
155 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 3 0 4
156 วัดบุญกันนาวาส 0 1 3 0 4
157 วัดบ้านกลิ้ง 0 1 2 1 3
158 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 1 2 0 3
159 วัดเชิงท่า 0 1 0 0 1
160 ประสิทธิ์วิทยา 0 0 1 1 1
161 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0
162 วัดศิริสุขาราม 0 0 0 0 0
163 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 0 0 0 0 0
164 ตรีภัทร 0 0 0 0 0
165 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0
166 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 0 0 0 0 0
รวม 851 622 454 142 1,927