สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านสร้าง 23 13 5 2 41
2 มาลาอีสงเคราะห์ 22 19 9 2 50
3 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 18 7 3 2 28
4 เซนต์แมรี 17 5 10 1 32
5 วัดชุมพลนิกายาราม 16 10 8 3 34
6 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 16 6 5 2 27
7 ปัณณวิชญ์ 15 6 3 2 24
8 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 14 12 6 2 32
9 ศรีบางไทร 14 4 2 1 20
10 วัดมฤคทายวัน 14 3 2 0 19
11 วัดโสภณเจติการาม 13 9 6 1 28
12 วัดโบสถ์สมพรชัย 13 5 2 1 20
13 วัดไชยภูมิ 12 21 11 1 44
14 เสริมมิตรวิทยา 12 12 6 3 30
15 วัดคู้สลอด 12 8 4 1 24
16 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 12 5 2 0 19
17 ราษฎร์นิรมิตร 12 4 4 2 20
18 ไตรราชวิทยา 11 9 3 2 23
19 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 11 6 9 2 26
20 วัดจรเข้ไล่ 10 10 2 1 22
21 วัดขนอนบ้านกรด 10 9 7 0 26
22 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 10 6 3 3 19
23 ประสาทวิทย์ 10 6 1 0 17
24 ปราสาททองวิทยา 10 3 6 2 19
25 เอกอโยธยา 10 3 2 2 15
26 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 9 12 12 2 33
27 บ้านเชียงรากน้อย 9 7 6 2 22
28 วัดเชิงเลน 9 3 2 0 14
29 วัดราษฎร์บำรุง 9 3 1 3 13
30 วัดสุคนธาราม 9 1 0 2 10
31 บ้านแถววิทยาคาร 9 1 0 0 10
32 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 8 13 6 1 27
33 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 8 6 8 1 22
34 วัดเจ้าเจ็ดใน 8 6 2 1 16
35 วัดเปรมปรีชา 8 3 3 0 14
36 วัดบางเคียน 8 3 2 1 13
37 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 8 2 3 1 13
38 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 8 1 0 0 9
39 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 7 14 10 0 31
40 เจ้าฟ้าสร้าง 7 6 7 2 20
41 วัดลาดประทุมคงคาราม 7 5 4 1 16
42 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 7 4 2 1 13
43 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 7 3 7 0 17
44 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 7 3 4 2 14
45 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 7 1 3 1 11
46 วัดป่าคาเจริญวิทยา 7 0 0 1 7
47 วัดสามเพลง 6 6 3 2 15
48 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 6 6 2 2 14
49 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 6 2 1 0 9
50 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 6 1 6 0 13
51 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 6 1 3 0 10
52 วัดธรรมนาวา 6 1 0 0 7
53 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 5 7 3 0 15
54 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 5 5 6 2 16
55 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 5 5 4 2 14
56 วัดวังชะโด 5 5 2 0 12
57 เทพประสิทธิ์วิทยา 5 3 3 1 11
58 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 5 3 3 0 11
59 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 5 2 0 1 7
60 จุฬาราษฎร์วิทยา 5 1 1 0 7
61 วัดใหม่ต้านทาน 5 0 3 1 8
62 คอตัน 5 0 1 1 6
63 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 5 0 0 1 5
64 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 4 9 3 0 16
65 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 4 6 3 1 13
66 วัดทางยาว 4 6 2 2 12
67 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 4 5 5 0 14
68 บ้านบางกระสั้น 4 5 4 1 13
69 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 4 5 4 0 13
70 วัดบางซ้ายใน 4 5 2 1 11
71 วัดสง่างาม 4 4 2 2 10
72 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 4 3 4 3 11
73 วัดดอนพัฒนาราม 4 3 2 1 9
74 วัดโพธิ์ 4 2 3 1 9
75 วัดตรีพาราสีมาเขต 4 2 1 0 7
76 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 4 1 3 1 8
77 หงสประภาสประสิทธิ์ 4 1 1 0 6
78 วัดเศวตศิลาราม 4 0 1 1 5
79 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 4 0 0 1 4
80 วิทยานนท์ 4 0 0 1 4
81 วัดสุทธิรุจิราราม 3 10 5 1 18
82 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 3 10 3 2 16
83 วัดสุทธาวาส 3 7 0 2 10
84 วัดอนุกุญชราราม 3 5 5 1 13
85 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 3 4 1 2 8
86 วัดปิ่นแก้ว 3 3 5 1 11
87 วัดแก้วสุวรรณ 3 3 4 1 10
88 วัดบ้านแค 3 3 2 1 8
89 โคกตาพรหม 3 2 6 3 11
90 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 3 2 5 2 10
91 วัดไทรโสภณ 3 2 4 0 9
92 วัดสนามไชย 3 2 3 0 8
93 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 3 1 1 1 5
94 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 3 1 0 1 4
95 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 3 0 1 0 4
96 เซนต์เทเรซาแสงทอง 2 10 5 2 17
97 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 2 6 8 2 16
98 วัดฤกษ์บุญมี 2 5 2 1 9
99 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 2 4 3 1 9
100 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 2 4 3 0 9
101 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 2 4 2 1 8
102 วัดไผ่ล้อม 2 4 2 1 8
103 วัดปราสาททอง 2 4 1 1 7
104 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 2 3 6 1 11
105 วัดสุนทราราม 2 3 5 0 10
106 วัดสามตุ่ม 2 3 4 1 9
107 วัดไม้ตราสมาชิการาม 2 3 4 1 9
108 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 2 3 3 0 8
109 สัตตปทุมบำรุง 2 3 2 1 7
110 วัดโพธิ์ (บางบาล) 2 3 1 0 6
111 คชเวกวิทยา 2 3 0 1 5
112 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 2 2 1 1 5
113 สินสังวาลย์อุทิศ 2 2 1 1 5
114 ชุมชนวัดกำแพง 2 2 1 0 5
115 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 2 2 0 0 4
116 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 2 2 0 0 4
117 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 2 2 0 0 4
118 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 2 1 0 1 3
119 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 2 1 0 1 3
120 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 2 1 0 0 3
121 วัดบันลือธรรม 2 1 0 0 3
122 วัดอู่ตะเภา 2 0 4 1 6
123 วัดไทรน้อย 2 0 4 1 6
124 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 2 0 3 0 5
125 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 2 0 1 0 3
126 วัดทำใหม่ 2 0 1 0 3
127 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 2 0 0 0 2
128 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 2 0 0 0 2
129 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1 5 2 1 8
130 รอซีดี 1 5 2 0 8
131 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 1 4 6 1 11
132 วัดโบสถ์ 1 4 0 0 5
133 บางไทร 1 3 4 0 8
134 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 1 3 1 0 5
135 วัดลาดระโหง 1 2 3 1 6
136 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1 2 3 0 6
137 ราษฎร์บำรุง 1 2 2 3 5
138 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 1 2 2 0 5
139 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 1 2 1 1 4
140 วัดแจ้ง 1 2 1 0 4
141 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 1 2 0 1 3
142 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 1 1 2 2 4
143 วัดโพธิ์เผือก 1 1 2 0 4
144 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 1 1 2 0 4
145 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 1 1 0 0 2
146 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 1 0 1 2 2
147 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 1 0 1 0 2
148 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 1 0 0 0 1
149 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 1 0 0 0 1
150 วัดขุนจ่าธรรมาราม 1 0 0 0 1
151 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 0 5 3 0 8
152 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 0 4 0 0 4
153 วัดสามเรือน 0 2 1 1 3
154 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 3 0 4
155 วัดบุญกันนาวาส 0 1 3 0 4
156 วัดบ้านกลิ้ง 0 1 2 1 3
157 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 1 2 0 3
158 วัดรางจระเข้ 0 1 0 0 1
159 วัดเชิงท่า 0 1 0 0 1
160 ประสิทธิ์วิทยา 0 0 1 1 1
161 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0
162 วัดศิริสุขาราม 0 0 0 0 0
163 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 0 0 0 0 0
164 ตรีภัทร 0 0 0 0 0
165 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0
166 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 0 0 0 0 0
รวม 795 598 446 142 1,981