สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 9 3 5 17 22 8 5 2 35
2 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 9 1 0 10 16 6 5 2 27
3 วัดลาดประทุมคงคาราม 7 1 1 9 11 5 4 1 20
4 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 7 0 2 9 16 8 5 3 29
5 วัดบ้านสร้าง 5 11 7 23 26 17 5 2 48
6 มาลาอีสงเคราะห์ 5 3 3 11 23 21 9 2 53
7 วัดโสภณเจติการาม 5 1 0 6 13 9 6 1 28
8 วัดราษฎร์บำรุง 4 3 2 9 9 3 1 3 13
9 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 4 3 1 8 13 5 2 0 20
10 บ้านแถววิทยาคาร 4 3 0 7 10 1 0 0 11
11 วัดสุคนธาราม 4 2 2 8 10 1 0 2 11
12 วัดมฤคทายวัน 4 1 2 7 14 3 2 0 19
13 วัดป่าคาเจริญวิทยา 4 1 0 5 7 0 0 1 7
14 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 4 0 1 5 11 6 9 2 26
15 ศรีบางไทร 3 3 6 12 19 4 2 1 25
16 วัดชุมพลนิกายาราม 3 2 5 10 19 12 8 3 39
17 ปราสาททองวิทยา 3 2 1 6 11 3 8 2 22
18 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 3 2 1 6 9 14 10 0 33
19 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 3 1 1 5 8 1 0 0 9
20 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 3 0 1 4 8 3 1 0 12
21 วัดสามเพลง 3 0 0 3 6 6 3 2 15
22 ราษฎร์นิรมิตร 2 4 1 7 13 4 4 2 21
23 วัดจรเข้ไล่ 2 4 1 7 10 10 2 1 22
24 วัดคู้สลอด 2 3 4 9 12 8 4 1 24
25 ไตรราชวิทยา 2 2 1 5 11 9 3 2 23
26 วัดธรรมนาวา 2 2 1 5 6 1 0 0 7
27 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 2 1 0 3 7 7 4 1 18
28 วัดโบสถ์สมพรชัย 2 0 3 5 13 5 2 1 20
29 ประสาทวิทย์ 2 0 0 2 10 6 1 0 17
30 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 2 0 0 2 7 10 3 0 20
31 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 2 0 0 2 5 2 0 1 7
32 เซนต์แมรี 1 4 2 7 17 5 10 1 32
33 ปัณณวิชญ์ 1 3 6 10 15 6 3 2 24
34 วัดไชยภูมิ 1 3 3 7 12 21 11 1 44
35 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1 3 0 4 8 6 8 1 22
36 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1 2 2 5 14 12 6 2 32
37 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 1 2 0 3 7 5 6 2 18
38 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1 1 2 4 9 12 12 2 33
39 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1 1 1 3 8 13 6 1 27
40 วัดเจ้าเจ็ดใน 1 1 1 3 8 6 2 1 16
41 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 1 1 0 2 4 5 5 0 14
42 หงสประภาสประสิทธิ์ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
43 วัดไผ่ล้อม 1 1 0 2 3 5 3 1 11
44 เอกอโยธยา 1 0 1 2 10 3 2 2 15
45 วัดบางเคียน 1 0 1 2 8 3 2 1 13
46 เทพประสิทธิ์วิทยา 1 0 1 2 5 3 3 1 11
47 โคกตาพรหม 1 0 1 2 4 2 6 3 12
48 วัดไทรโสภณ 1 0 1 2 3 2 4 0 9
49 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 0 0 1 7 4 2 1 13
50 วัดตรีพาราสีมาเขต 1 0 0 1 4 2 1 0 7
51 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 1 0 0 1 2 5 2 1 9
52 บางไทร 1 0 0 1 2 3 4 0 9
53 รอซีดี 1 0 0 1 1 5 2 0 8
54 วัดรางจระเข้ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
55 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 0 4 2 6 7 3 7 0 17
56 วัดเชิงเลน 0 3 2 5 9 5 2 0 16
57 วัดขนอนบ้านกรด 0 2 0 2 10 9 7 0 26
58 วัดเปรมปรีชา 0 2 0 2 8 3 3 0 14
59 วัดบางซ้ายใน 0 2 0 2 5 5 2 1 12
60 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 0 2 0 2 5 3 3 0 11
61 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 0 2 0 2 2 4 3 0 9
62 เสริมมิตรวิทยา 0 1 3 4 12 12 6 3 30
63 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 0 1 1 2 9 1 3 1 13
64 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 0 1 1 2 8 3 3 1 14
65 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 1 2 7 3 4 2 14
66 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 0 1 1 2 5 7 3 0 15
67 วัดวังชะโด 0 1 1 2 5 5 2 0 12
68 วัดใหม่ต้านทาน 0 1 1 2 5 0 3 1 8
69 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 0 1 1 2 4 1 3 1 8
70 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 0 1 0 1 7 3 3 0 13
71 จุฬาราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 5 1 1 0 7
72 บ้านบางกระสั้น 0 1 0 1 4 5 4 1 13
73 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 0 1 0 1 4 1 1 1 6
74 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 0 1 0 1 4 0 0 1 4
75 วัดบ้านแค 0 1 0 1 3 3 2 1 8
76 คชเวกวิทยา 0 1 0 1 2 3 0 1 5
77 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 0 1 0 1 2 2 2 0 6
78 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
79 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
80 วัดแจ้ง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
81 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 1 1 2 2 4
82 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 0 1 0 1 1 0 1 2 2
83 เจ้าฟ้าสร้าง 0 0 2 2 7 6 7 2 20
84 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 5 4 0 13
85 วัดเศวตศิลาราม 0 0 2 2 4 0 1 1 5
86 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 0 0 2 2 3 10 3 2 16
87 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 5 0 0 1 5
88 วัดทางยาว 0 0 1 1 4 6 2 2 12
89 วัดสง่างาม 0 0 1 1 4 4 2 2 10
90 วิทยานนท์ 0 0 1 1 4 0 0 1 4
91 วัดไม้ตราสมาชิการาม 0 0 1 1 3 4 4 1 11
92 วัดปิ่นแก้ว 0 0 1 1 3 3 5 1 11
93 เซนต์เทเรซาแสงทอง 0 0 1 1 2 10 5 2 17
94 วัดสามตุ่ม 0 0 1 1 2 3 4 1 9
95 ชุมชนวัดกำแพง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
96 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
97 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
98 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 0 0 1 1 2 0 3 0 5
99 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
100 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านเชียงรากน้อย 0 0 0 0 9 7 6 2 22
102 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 0 0 0 0 6 6 2 2 14
103 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 0 0 0 0 6 1 6 0 13
104 คอตัน 0 0 0 0 6 1 1 1 8
105 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 0 0 0 0 5 5 4 2 14
106 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 0 0 0 0 4 3 4 3 11
107 วัดดอนพัฒนาราม 0 0 0 0 4 3 2 1 9
108 วัดโพธิ์ 0 0 0 0 4 2 3 1 9
109 วัดสุทธิรุจิราราม 0 0 0 0 3 10 5 1 18
110 วัดสุทธาวาส 0 0 0 0 3 7 0 2 10
111 วัดอนุกุญชราราม 0 0 0 0 3 5 5 1 13
112 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 0 0 0 0 3 4 1 2 8
113 วัดแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 3 3 4 1 10
114 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 0 0 0 0 3 2 5 2 10
115 วัดสนามไชย 0 0 0 0 3 2 3 0 8
116 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
117 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
118 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 0 0 0 0 2 6 8 2 16
119 วัดฤกษ์บุญมี 0 0 0 0 2 5 2 1 9
120 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 0 0 0 0 2 5 2 1 9
121 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 0 0 0 0 2 4 3 1 9
122 วัดปราสาททอง 0 0 0 0 2 4 1 1 7
123 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 0 0 0 2 3 6 1 11
124 วัดสุนทราราม 0 0 0 0 2 3 5 0 10
125 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 0 0 0 0 2 3 3 0 8
126 สัตตปทุมบำรุง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
127 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 0 0 0 2 3 1 0 6
128 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
129 สินสังวาลย์อุทิศ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
130 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
131 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
132 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
133 วัดบันลือธรรม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 วัดอู่ตะเภา 0 0 0 0 2 0 4 1 6
135 วัดไทรน้อย 0 0 0 0 2 0 4 1 6
136 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
137 วัดทำใหม่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
138 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 0 0 0 0 1 4 6 1 11
141 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
142 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 3 1 0 5
143 วัดลาดระโหง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
144 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
145 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 2 2 3 5
146 วัดโพธิ์เผือก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
147 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
148 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 วัดขุนจ่าธรรมาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 0 0 0 0 0 5 3 0 8
153 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
154 วัดสามเรือน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
155 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 3 0 4
156 วัดบุญกันนาวาส 0 0 0 0 0 1 3 0 4
157 วัดบ้านกลิ้ง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
158 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
159 วัดเชิงท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 ประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
161 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 วัดศิริสุขาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 ตรีภัทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 139 120 110 369 851 622 454 142 1,927