สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 9 1 0 10 16 6 5 2 27
2 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 7 1 4 12 18 7 3 2 28
3 วัดบ้านสร้าง 5 9 5 19 23 13 5 2 41
4 วัดโสภณเจติการาม 5 1 0 6 13 9 6 1 28
5 มาลาอีสงเคราะห์ 4 3 3 10 22 19 9 2 50
6 วัดราษฎร์บำรุง 4 3 2 9 9 3 1 3 13
7 วัดมฤคทายวัน 4 1 2 7 14 3 2 0 19
8 วัดป่าคาเจริญวิทยา 4 1 0 5 7 0 0 1 7
9 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 4 0 1 5 11 6 9 2 26
10 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 3 3 1 7 12 5 2 0 19
11 บ้านแถววิทยาคาร 3 3 0 6 9 1 0 0 10
12 วัดสุคนธาราม 3 2 2 7 9 1 0 2 10
13 วัดชุมพลนิกายาราม 3 1 4 8 16 10 8 3 34
14 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 3 1 1 5 8 1 0 0 9
15 วัดลาดประทุมคงคาราม 3 1 1 5 7 5 4 1 16
16 ปราสาททองวิทยา 3 1 0 4 10 3 6 2 19
17 วัดสามเพลง 3 0 0 3 6 6 3 2 15
18 วัดจรเข้ไล่ 2 4 1 7 10 10 2 1 22
19 วัดคู้สลอด 2 3 4 9 12 8 4 1 24
20 ไตรราชวิทยา 2 2 1 5 11 9 3 2 23
21 วัดธรรมนาวา 2 2 1 5 6 1 0 0 7
22 ศรีบางไทร 2 1 5 8 14 4 2 1 20
23 วัดโบสถ์สมพรชัย 2 0 3 5 13 5 2 1 20
24 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 2 0 2 4 10 6 3 3 19
25 ประสาทวิทย์ 2 0 0 2 10 6 1 0 17
26 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 2 0 0 2 6 2 1 0 9
27 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 2 0 0 2 5 2 0 1 7
28 เซนต์แมรี 1 4 2 7 17 5 10 1 32
29 ราษฎร์นิรมิตร 1 4 1 6 12 4 4 2 20
30 ปัณณวิชญ์ 1 3 6 10 15 6 3 2 24
31 วัดไชยภูมิ 1 3 3 7 12 21 11 1 44
32 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1 3 0 4 8 6 8 1 22
33 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1 2 2 5 14 12 6 2 32
34 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1 2 1 4 7 14 10 0 31
35 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1 1 2 4 9 12 12 2 33
36 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1 1 1 3 8 13 6 1 27
37 วัดเจ้าเจ็ดใน 1 1 1 3 8 6 2 1 16
38 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 2 5 5 6 2 16
39 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 1 1 0 2 4 5 5 0 14
40 หงสประภาสประสิทธิ์ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
41 เอกอโยธยา 1 0 1 2 10 3 2 2 15
42 วัดบางเคียน 1 0 1 2 8 3 2 1 13
43 เทพประสิทธิ์วิทยา 1 0 1 2 5 3 3 1 11
44 วัดไทรโสภณ 1 0 1 2 3 2 4 0 9
45 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 0 0 1 7 4 2 1 13
46 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 1 0 0 1 4 6 3 1 13
47 วัดตรีพาราสีมาเขต 1 0 0 1 4 2 1 0 7
48 โคกตาพรหม 1 0 0 1 3 2 6 3 11
49 รอซีดี 1 0 0 1 1 5 2 0 8
50 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 0 4 2 6 7 3 7 0 17
51 วัดเชิงเลน 0 2 2 4 9 3 2 0 14
52 วัดขนอนบ้านกรด 0 2 0 2 10 9 7 0 26
53 วัดเปรมปรีชา 0 2 0 2 8 3 3 0 14
54 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 0 2 0 2 5 3 3 0 11
55 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 0 2 0 2 2 4 3 0 9
56 เสริมมิตรวิทยา 0 1 3 4 12 12 6 3 30
57 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 0 1 1 2 8 2 3 1 13
58 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 1 2 7 3 4 2 14
59 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 0 1 1 2 5 7 3 0 15
60 วัดวังชะโด 0 1 1 2 5 5 2 0 12
61 วัดใหม่ต้านทาน 0 1 1 2 5 0 3 1 8
62 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 0 1 1 2 4 1 3 1 8
63 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 0 1 0 1 6 1 3 0 10
64 จุฬาราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 5 1 1 0 7
65 บ้านบางกระสั้น 0 1 0 1 4 5 4 1 13
66 วัดบางซ้ายใน 0 1 0 1 4 5 2 1 11
67 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 0 1 0 1 4 0 0 1 4
68 วัดบ้านแค 0 1 0 1 3 3 2 1 8
69 คชเวกวิทยา 0 1 0 1 2 3 0 1 5
70 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
71 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
72 วัดแจ้ง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
73 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 1 1 2 2 4
74 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 0 1 0 1 1 0 1 2 2
75 เจ้าฟ้าสร้าง 0 0 2 2 7 6 7 2 20
76 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 5 4 0 13
77 วัดเศวตศิลาราม 0 0 2 2 4 0 1 1 5
78 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 0 0 2 2 3 10 3 2 16
79 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 0 0 1 1 7 1 3 1 11
80 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 5 0 0 1 5
81 วัดทางยาว 0 0 1 1 4 6 2 2 12
82 วัดสง่างาม 0 0 1 1 4 4 2 2 10
83 วิทยานนท์ 0 0 1 1 4 0 0 1 4
84 วัดปิ่นแก้ว 0 0 1 1 3 3 5 1 11
85 เซนต์เทเรซาแสงทอง 0 0 1 1 2 10 5 2 17
86 วัดสามตุ่ม 0 0 1 1 2 3 4 1 9
87 ชุมชนวัดกำแพง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
88 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
89 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
90 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 0 0 1 1 2 0 3 0 5
91 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
92 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านเชียงรากน้อย 0 0 0 0 9 7 6 2 22
94 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 0 0 0 0 6 6 2 2 14
95 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 0 0 0 0 6 1 6 0 13
96 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 0 0 0 0 5 5 4 2 14
97 คอตัน 0 0 0 0 5 0 1 1 6
98 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 0 0 0 0 4 9 3 0 16
99 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 0 0 0 0 4 3 4 3 11
100 วัดดอนพัฒนาราม 0 0 0 0 4 3 2 1 9
101 วัดโพธิ์ 0 0 0 0 4 2 3 1 9
102 วัดสุทธิรุจิราราม 0 0 0 0 3 10 5 1 18
103 วัดสุทธาวาส 0 0 0 0 3 7 0 2 10
104 วัดอนุกุญชราราม 0 0 0 0 3 5 5 1 13
105 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 0 0 0 0 3 4 1 2 8
106 วัดแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 3 3 4 1 10
107 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 0 0 0 0 3 2 5 2 10
108 วัดสนามไชย 0 0 0 0 3 2 3 0 8
109 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 0 0 0 0 3 1 1 1 5
110 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
111 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
112 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 0 0 0 0 2 6 8 2 16
113 วัดฤกษ์บุญมี 0 0 0 0 2 5 2 1 9
114 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 0 0 0 0 2 4 3 1 9
115 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 0 0 0 0 2 4 2 1 8
116 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0 2 4 2 1 8
117 วัดปราสาททอง 0 0 0 0 2 4 1 1 7
118 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 0 0 0 2 3 6 1 11
119 วัดสุนทราราม 0 0 0 0 2 3 5 0 10
120 วัดไม้ตราสมาชิการาม 0 0 0 0 2 3 4 1 9
121 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 0 0 0 0 2 3 3 0 8
122 สัตตปทุมบำรุง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
123 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 0 0 0 2 3 1 0 6
124 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
125 สินสังวาลย์อุทิศ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
126 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
127 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
129 วัดบันลือธรรม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 วัดอู่ตะเภา 0 0 0 0 2 0 4 1 6
131 วัดไทรน้อย 0 0 0 0 2 0 4 1 6
132 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 วัดทำใหม่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
134 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 0 0 0 0 1 5 2 1 8
137 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 0 0 0 0 1 4 6 1 11
138 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
139 บางไทร 0 0 0 0 1 3 4 0 8
140 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 3 1 0 5
141 วัดลาดระโหง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
142 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
143 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 2 2 3 5
144 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
145 วัดโพธิ์เผือก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
146 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
147 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 วัดขุนจ่าธรรมาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 0 0 0 0 0 5 3 0 8
152 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
153 วัดสามเรือน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
154 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 3 0 4
155 วัดบุญกันนาวาส 0 0 0 0 0 1 3 0 4
156 วัดบ้านกลิ้ง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
157 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
158 วัดรางจระเข้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 วัดเชิงท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 ประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
161 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 วัดศิริสุขาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 ตรีภัทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 112 104 101 317 795 598 446 142 1,839