หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สนาม 10 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 - ป.1/4 10 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-16.00 ช่วงเช้าสร้างเครื่องร่อนบนอาคาร ช่วงบ่ายแข่งขันร่อนเครื่องร่อนที่สนาม
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 - ป.2/4 10 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-16.00 ช่วงเช้าสร้างเครื่องร่อนบนอาคาร ช่วงบ่ายแข่งขันร่อนเครื่องร่อนที่สนาม
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 10 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-16.00
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 10 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-16.00
-


นางสาวกฤตยา ลีลาศ 095-1565994 e-mail toa_2519@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]