หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารที่ระลึก 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 4 ห้อง Conference 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 - 12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารที่ระลึก 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 4 ห้อง Conference 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อ.ว.น.ร่วมใจ ชั้น 2, 3 ห้อง ป.1/4, ป.1/2, ป.5/4 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 3, 4 ห้อง ป.5/2, นาฏศิลป์, ป.6/4 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-12.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 40
09.00-12.00
-


นางสาวกฤตยา ลีลาศ 095-1565994 e-mail toa_2519@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]