หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 42 25 60.98% 11 26.83% 4 9.76% 1 2.44% 41
2 โรงเรียนพญาไท 36 22 62.86% 6 17.14% 6 17.14% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 31 19 63.33% 5 16.67% 3 10% 3 10% 30
4 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 37 17 48.57% 9 25.71% 7 20% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 30 15 53.57% 10 35.71% 3 10.71% 0 0% 28
6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 26 15 57.69% 6 23.08% 5 19.23% 0 0% 26
7 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 30 14 50% 9 32.14% 3 10.71% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 28 13 48.15% 8 29.63% 6 22.22% 0 0% 27
10 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 24 13 56.52% 7 30.43% 3 13.04% 0 0% 23
11 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 25 12 48% 10 40% 0 0% 3 12% 25
12 โรงเรียนวัดหนัง 48 11 25.58% 16 37.21% 11 25.58% 5 11.63% 43
13 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 35 11 34.38% 9 28.13% 10 31.25% 2 6.25% 32
14 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 28 11 42.31% 7 26.92% 5 19.23% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 24 11 45.83% 4 16.67% 8 33.33% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 24 11 50% 3 13.64% 5 22.73% 3 13.64% 22
17 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 24 10 41.67% 6 25% 7 29.17% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 24 10 43.48% 6 26.09% 6 26.09% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 23 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
20 โรงเรียนวัดบึงบัว 19 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 35 9 31.03% 10 34.48% 7 24.14% 3 10.34% 29
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 35 9 26.47% 7 20.59% 13 38.24% 5 14.71% 34
23 โรงเรียนบูรณะศึกษา 18 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
24 โรงเรียนราชวินิต 37 8 29.63% 7 25.93% 9 33.33% 3 11.11% 27
25 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 22 8 38.1% 4 19.05% 6 28.57% 3 14.29% 21
26 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
27 โรงเรียนวัดด่าน 19 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 16 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
29 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 19 6 35.29% 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 21 6 31.58% 2 10.53% 9 47.37% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนวัดนาคปรก 18 5 31.25% 7 43.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 18 5 31.25% 5 31.25% 6 37.5% 0 0% 16
33 โรงเรียนวัดโสมนัส 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 17 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
35 โรงเรียนโสมาภา 22 5 22.73% 4 18.18% 10 45.45% 3 13.64% 22
36 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 18 5 29.41% 3 17.65% 8 47.06% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 15 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
38 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 13 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนวัดปากบึง 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 15 4 26.67% 10 66.67% 0 0% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 14 4 28.57% 9 64.29% 1 7.14% 0 0% 14
43 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 11 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 22 3 13.64% 9 40.91% 5 22.73% 5 22.73% 22
45 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 12 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
46 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 13 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 16 3 25% 2 16.67% 7 58.33% 0 0% 12
48 โรงเรียนดาราคาม 13 3 30% 2 20% 5 50% 0 0% 10
49 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 11 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนนาหลวง 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
53 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 14 2 14.29% 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 14
57 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 13 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนประถมนนทรี 14 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 12 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
61 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
63 โรงเรียนคลองปักหลัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 16 1 7.14% 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 14
66 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 11 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนอรรถวิทย์ 8 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
69 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 8 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
70 โรงเรียนเบญจมินทร์ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนราชินี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนไทยคริสเตียน 10 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
74 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนดลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 6 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
83 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 11 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
84 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 10 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 7 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
86 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
87 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
89 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
90 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
93 โรงเรียนกงลี้จงซัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนจินดามณี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
95 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
97 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
98 โรงเรียนวัดสร้อยทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
99 โรงเรียนจารุวรรณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาวกฤตยา ลีลาศ 095-1565994 e-mail toa_2519@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]