สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 25 11 4 1 40
2 พญาไท 22 6 6 1 34
3 อนุบาลพิบูลเวศม์ 19 5 3 3 27
4 โฆสิตสโมสร 17 9 7 2 33
5 วัดอมรินทราราม 15 10 3 0 28
6 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 15 6 5 0 26
7 วลีรัตน์วิทยา 15 5 1 0 21
8 อนุบาลวัดนางนอง 14 9 3 2 26
9 เชิดเจิมศิลป์ 13 8 6 0 27
10 ราชวินิตประถมบางแค 13 7 3 0 23
11 วัฒนาวิทยาลัย 12 10 0 3 22
12 วัดหนัง 11 16 11 5 38
13 สายน้ำทิพย์ 11 9 10 2 30
14 พระตำหนักสวนกุหลาบ 11 7 5 3 23
15 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 11 4 8 1 23
16 วัดหงส์รัตนาราม 11 3 5 3 19
17 พิบูลอุปถัมภ์ 10 6 7 1 23
18 อนุบาลวัดปรินายก 10 6 6 1 22
19 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 10 4 4 2 18
20 วัดบึงบัว 10 4 1 1 15
21 สรรพาวุธวิทยา 9 10 7 3 26
22 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 9 7 13 5 29
23 บูรณะศึกษา 9 6 3 0 18
24 ราชวินิต 8 7 9 3 24
25 วัดเจ้ามูล 8 4 6 3 18
26 อัสสัมชัญธนบุรี 8 1 1 0 10
27 วัดด่าน 7 4 5 1 16
28 วัดโพธิ์ทอง 7 0 2 0 9
29 สาธิตพัฒนา 6 7 3 1 16
30 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 2 9 2 17
31 วัดนาคปรก 5 7 3 1 15
32 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 5 5 6 0 16
33 วัดโสมนัส 5 5 2 2 12
34 วัดเวตวันธรรมาวาส 5 5 1 4 11
35 โสมาภา 5 4 10 3 19
36 วัดอุทัยธาราม 5 3 8 1 16
37 ประถมทวีธาภิเศก 5 3 5 0 13
38 วัดประยุรวงศาวาส 5 2 2 0 9
39 วัดปากบึง 5 1 0 1 6
40 ขจรโรจน์วิทยา 5 1 0 1 6
41 ศุภกรณ์วิทยา 4 10 0 1 14
42 ปราโมชวิทยารามอินทรา 4 9 1 0 14
43 ภาษานุสรณ์บางแค 4 3 3 0 10
44 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 3 9 5 5 17
45 วัดช่างเหล็ก 3 4 4 0 11
46 มหาวีรานุวัตร 3 4 3 2 10
47 วรรัตน์ศึกษา 3 2 7 0 12
48 ดาราคาม 3 2 5 0 10
49 วัดนาคนิมิตร 3 2 0 0 5
50 อันวารุ้ลอิสลาม 3 1 2 1 6
51 นาหลวง 3 1 2 1 6
52 ถนอมพิศวิทยา 3 1 0 3 4
53 การเคหะท่าทราย 3 1 0 0 4
54 ปาณยาพัฒนาการ 3 1 0 0 4
55 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
56 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 6 3 3 11
57 วัดชัยชนะสงคราม 2 4 5 1 11
58 ประถมนนทรี 2 4 4 2 10
59 จารุวัฒนานุกุล 2 2 1 1 5
60 ทุ่งมหาเมฆ 2 2 0 1 4
61 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 1 0 0 3
62 ลอยสายอณสรณ์ 2 0 1 0 3
63 คลองปักหลัก 2 0 0 0 2
64 วัดวชิรธรรมสาธิต 2 0 0 0 2
65 กฤตศิลป์วิทยา 1 6 3 4 10
66 วัดพลับพลาชัย 1 3 3 2 7
67 ภารตวิทยาลัย 1 3 2 1 6
68 อรรถวิทย์ 1 2 4 0 7
69 พิบูลประชาสรรค์ 1 2 3 0 6
70 เบญจมินทร์ 1 2 1 0 4
71 ปัญญาศักดิ์ 1 2 1 0 4
72 ราชินี 1 2 0 0 3
73 ไทยคริสเตียน 1 1 3 4 5
74 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 1 1 0 0 2
75 ดลวิทยา 1 0 0 0 1
76 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 0 0 0 1
77 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
78 วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 1 0 0 0 1
79 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 0 0 1
80 วัดกระจับพินิจ 1 0 0 0 1
81 สามัคคีสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
82 สีตบุตรบำรุง 0 4 1 0 5
83 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 0 3 4 3 7
84 ธนบุรีศึกษา 0 3 0 1 3
85 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 2 2 0 4
86 ไผทอุดมศึกษา 0 2 2 0 4
87 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 2 0 0 2
88 สามัคคีบำรุง 0 1 2 1 3
89 วัดชนะสงคราม 0 1 1 2 2
90 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 1 1 1 2
91 อนุบาลพรพิมพ์ 0 1 1 0 2
92 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 1 0 2 1
93 กงลี้จงซัน 0 1 0 0 1
94 จินดามณี 0 0 2 0 2
95 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 2 0 2
96 อัสสัมชัญ 0 0 0 1 0
97 วัดคลองใหม่ 0 0 0 1 0
98 วัดสร้อยทอง 0 0 0 0 0
99 จารุวรรณ 0 0 0 0 0
รวม 485 344 277 106 1,212