สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 25 11 4 1 40
2 อนุบาลพิบูลเวศม์ 19 5 3 3 27
3 วัดอมรินทราราม 15 10 3 0 28
4 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 15 6 5 0 26
5 วลีรัตน์วิทยา 15 5 1 0 21
6 โฆสิตสโมสร 14 9 7 2 30
7 อนุบาลวัดนางนอง 14 9 3 2 26
8 พญาไท 14 5 5 1 24
9 เชิดเจิมศิลป์ 13 8 6 0 27
10 วัฒนาวิทยาลัย 12 10 0 3 22
11 ราชวินิตประถมบางแค 12 6 3 0 21
12 สายน้ำทิพย์ 11 9 10 2 30
13 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 11 4 8 1 23
14 พิบูลอุปถัมภ์ 10 6 7 1 23
15 อนุบาลวัดปรินายก 10 6 6 1 22
16 สรรพาวุธวิทยา 9 10 7 3 26
17 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 9 7 13 5 29
18 พระตำหนักสวนกุหลาบ 9 6 5 3 20
19 บูรณะศึกษา 9 6 3 0 18
20 วัดหนัง 8 11 10 4 29
21 ราชวินิต 8 7 9 3 24
22 วัดเจ้ามูล 8 4 6 3 18
23 อัสสัมชัญธนบุรี 8 1 1 0 10
24 วัดด่าน 7 4 5 1 16
25 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 7 4 4 2 15
26 วัดโพธิ์ทอง 7 0 2 0 9
27 สาธิตพัฒนา 6 7 3 1 16
28 วัดบึงบัว 6 3 1 1 10
29 วัดนาคปรก 5 7 3 1 15
30 วัดเวตวันธรรมาวาส 5 5 1 4 11
31 โสมาภา 5 4 10 3 19
32 ประถมทวีธาภิเศก 5 2 5 0 12
33 วัดประยุรวงศาวาส 5 2 2 0 9
34 วัดปากบึง 5 1 0 1 6
35 ขจรโรจน์วิทยา 5 1 0 1 6
36 ศุภกรณ์วิทยา 4 10 0 1 14
37 ปราโมชวิทยารามอินทรา 4 9 1 0 14
38 วัดโสมนัส 4 5 2 1 11
39 วัดหงส์รัตนาราม 4 3 5 3 12
40 ภาษานุสรณ์บางแค 4 3 3 0 10
41 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 2 9 2 15
42 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 3 9 5 5 17
43 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 3 4 6 0 13
44 มหาวีรานุวัตร 3 4 3 2 10
45 วรรัตน์ศึกษา 3 2 7 0 12
46 วัดนาคนิมิตร 3 2 0 0 5
47 วัดอุทัยธาราม 3 1 8 0 12
48 อันวารุ้ลอิสลาม 3 1 2 1 6
49 นาหลวง 3 1 2 1 6
50 ถนอมพิศวิทยา 3 1 0 3 4
51 การเคหะท่าทราย 3 1 0 0 4
52 ปาณยาพัฒนาการ 3 1 0 0 4
53 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
54 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 6 3 3 11
55 ประถมนนทรี 2 4 4 1 10
56 วัดช่างเหล็ก 2 4 4 0 10
57 วัดชัยชนะสงคราม 2 3 5 1 10
58 ดาราคาม 2 2 5 0 9
59 จารุวัฒนานุกุล 2 2 1 1 5
60 ทุ่งมหาเมฆ 2 2 0 1 4
61 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 1 0 0 3
62 ลอยสายอณสรณ์ 2 0 1 0 3
63 คลองปักหลัก 2 0 0 0 2
64 วัดวชิรธรรมสาธิต 2 0 0 0 2
65 กฤตศิลป์วิทยา 1 6 3 4 10
66 วัดพลับพลาชัย 1 3 2 2 6
67 ภารตวิทยาลัย 1 3 2 1 6
68 อรรถวิทย์ 1 2 4 0 7
69 พิบูลประชาสรรค์ 1 2 3 0 6
70 เบญจมินทร์ 1 2 1 0 4
71 ปัญญาศักดิ์ 1 2 1 0 4
72 ราชินี 1 2 0 0 3
73 ไทยคริสเตียน 1 1 3 4 5
74 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 1 1 0 0 2
75 ดลวิทยา 1 0 0 0 1
76 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 0 0 0 1
77 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
78 วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 1 0 0 0 1
79 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 0 0 1
80 วัดกระจับพินิจ 1 0 0 0 1
81 สามัคคีสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
82 สีตบุตรบำรุง 0 4 1 0 5
83 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 0 3 4 3 7
84 ธนบุรีศึกษา 0 3 0 1 3
85 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 2 2 0 4
86 ไผทอุดมศึกษา 0 2 2 0 4
87 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 2 0 0 2
88 สามัคคีบำรุง 0 1 2 1 3
89 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 1 1 1 2
90 อนุบาลพรพิมพ์ 0 1 1 0 2
91 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 1 0 2 1
92 กงลี้จงซัน 0 1 0 0 1
93 จินดามณี 0 0 2 0 2
94 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 2 0 2
95 วัดชนะสงคราม 0 0 1 2 1
96 อัสสัมชัญ 0 0 0 1 0
97 วัดคลองใหม่ 0 0 0 1 0
98 จารุวรรณ 0 0 0 0 0
รวม 445 329 274 102 1,150