สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 9 4 2 15 25 11 4 1 40
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 8 5 1 14 9 7 13 5 29
3 วัฒนาวิทยาลัย 5 2 1 8 12 10 0 3 22
4 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 5 2 0 7 7 4 4 2 15
5 พญาไท 4 3 1 8 14 5 5 1 24
6 วัดโพธิ์ทอง 4 0 1 5 7 0 2 0 9
7 พระตำหนักสวนกุหลาบ 3 4 1 8 9 6 5 3 20
8 สายน้ำทิพย์ 3 3 3 9 11 9 10 2 30
9 วัดอมรินทราราม 3 3 2 8 15 10 3 0 28
10 วัดบึงบัว 3 2 0 5 6 3 1 1 10
11 อนุบาลวัดนางนอง 3 1 4 8 14 9 3 2 26
12 อัสสัมชัญธนบุรี 3 1 1 5 8 1 1 0 10
13 วลีรัตน์วิทยา 3 0 1 4 15 5 1 0 21
14 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 สรรพาวุธวิทยา 2 3 2 7 9 10 7 3 26
16 บูรณะศึกษา 2 3 2 7 9 6 3 0 18
17 วัดหนัง 2 1 1 4 8 11 10 4 29
18 วัดปากบึง 2 1 1 4 5 1 0 1 6
19 ลอยสายอณสรณ์ 2 1 0 3 2 0 1 0 3
20 วัดนาคนิมิตร 2 0 1 3 3 2 0 0 5
21 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 0 0 2 4 2 9 2 15
22 การเคหะท่าทราย 2 0 0 2 3 1 0 0 4
23 อนุบาลพิบูลเวศม์ 1 5 2 8 19 5 3 3 27
24 ราชวินิตประถมบางแค 1 5 0 6 12 6 3 0 21
25 โฆสิตสโมสร 1 4 2 7 14 9 7 2 30
26 พิบูลอุปถัมภ์ 1 2 1 4 10 6 7 1 23
27 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 1 3 5 15 6 5 0 26
28 เชิดเจิมศิลป์ 1 1 3 5 13 8 6 0 27
29 ศุภกรณ์วิทยา 1 1 1 3 4 10 0 1 14
30 จารุวัฒนานุกุล 1 1 1 3 2 2 1 1 5
31 วัดด่าน 1 0 2 3 7 4 5 1 16
32 วัดโสมนัส 1 0 1 2 4 5 2 1 11
33 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 0 1 2 3 9 5 5 17
34 คลองปักหลัก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
35 ปราโมชวิทยารามอินทรา 1 0 0 1 4 9 1 0 14
36 วัดหงส์รัตนาราม 1 0 0 1 4 3 5 3 12
37 ดลวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 อนุบาลวัดปรินายก 0 3 2 5 10 6 6 1 22
41 ราชวินิต 0 3 1 4 8 7 9 3 24
42 วัดเจ้ามูล 0 2 1 3 8 4 6 3 18
43 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 0 1 3 4 11 4 8 1 23
44 วัดอุทัยธาราม 0 1 1 2 3 1 8 0 12
45 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
46 สาธิตพัฒนา 0 1 0 1 6 7 3 1 16
47 โสมาภา 0 1 0 1 5 4 10 3 19
48 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 1 0 1 2 6 3 3 11
49 วัดวชิรธรรมสาธิต 0 1 0 1 2 0 0 0 2
50 ภารตวิทยาลัย 0 1 0 1 1 3 2 1 6
51 ราชินี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
52 วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
53 สุเหร่าทรายกองดิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
54 อัสสัมชัญ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
55 เบญจมินทร์ 0 0 2 2 1 2 1 0 4
56 วัดนาคปรก 0 0 1 1 5 7 3 1 15
57 ขจรโรจน์วิทยา 0 0 1 1 5 1 0 1 6
58 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 1 1 4 3 3 0 10
59 ประถมนนทรี 0 0 1 1 2 4 4 1 10
60 ดาราคาม 0 0 1 1 2 2 5 0 9
61 วัดกระจับพินิจ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
62 สามัคคีสงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
63 วัดเวตวันธรรมาวาส 0 0 0 0 5 5 1 4 11
64 ประถมทวีธาภิเศก 0 0 0 0 5 2 5 0 12
65 วัดประยุรวงศาวาส 0 0 0 0 5 2 2 0 9
66 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 0 0 3 4 6 0 13
67 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0 3 4 3 2 10
68 วรรัตน์ศึกษา 0 0 0 0 3 2 7 0 12
69 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0 0 3 1 2 1 6
70 นาหลวง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
71 ถนอมพิศวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 3 4
72 ปาณยาพัฒนาการ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
73 วัดช่างเหล็ก 0 0 0 0 2 4 4 0 10
74 วัดชัยชนะสงคราม 0 0 0 0 2 3 5 1 10
75 ทุ่งมหาเมฆ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
76 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 0 0 1 6 3 4 10
77 วัดพลับพลาชัย 0 0 0 0 1 3 2 2 6
78 อรรถวิทย์ 0 0 0 0 1 2 4 0 7
79 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
80 ปัญญาศักดิ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
81 ไทยคริสเตียน 0 0 0 0 1 1 3 4 5
82 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0 4 1 0 5
84 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 0 0 0 0 0 3 4 3 7
85 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
86 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
87 ไผทอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
88 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
89 สามัคคีบำรุง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
90 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
91 อนุบาลพรพิมพ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
92 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
93 กงลี้จงซัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 จินดามณี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
95 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
96 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
97 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
98 จารุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 92 79 61 232 445 329 274 102 1,048