สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พญาไท 9 7 2 18 22 6 6 1 34
2 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 9 4 2 15 25 11 4 1 40
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 8 5 1 14 9 7 13 5 29
4 วัดบึงบัว 6 4 0 10 10 4 1 1 15
5 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 6 3 1 10 10 4 4 2 18
6 วัดหงส์รัตนาราม 6 0 2 8 11 3 5 3 19
7 วัฒนาวิทยาลัย 5 2 1 8 12 10 0 3 22
8 พระตำหนักสวนกุหลาบ 4 6 1 11 11 7 5 3 23
9 วัดโพธิ์ทอง 4 0 1 5 7 0 2 0 9
10 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 0 0 4 6 2 9 2 17
11 สายน้ำทิพย์ 3 3 3 9 11 9 10 2 30
12 วัดอมรินทราราม 3 3 2 8 15 10 3 0 28
13 อนุบาลวัดนางนอง 3 1 4 8 14 9 3 2 26
14 อัสสัมชัญธนบุรี 3 1 1 5 8 1 1 0 10
15 วลีรัตน์วิทยา 3 0 1 4 15 5 1 0 21
16 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 โฆสิตสโมสร 2 6 2 10 17 9 7 2 33
18 ราชวินิตประถมบางแค 2 5 0 7 13 7 3 0 23
19 วัดหนัง 2 4 3 9 11 16 11 5 38
20 สรรพาวุธวิทยา 2 3 2 7 9 10 7 3 26
21 บูรณะศึกษา 2 3 2 7 9 6 3 0 18
22 วัดปากบึง 2 1 1 4 5 1 0 1 6
23 ลอยสายอณสรณ์ 2 1 0 3 2 0 1 0 3
24 วัดนาคนิมิตร 2 0 1 3 3 2 0 0 5
25 การเคหะท่าทราย 2 0 0 2 3 1 0 0 4
26 อนุบาลพิบูลเวศม์ 1 5 2 8 19 5 3 3 27
27 วัดอุทัยธาราม 1 3 1 5 5 3 8 1 16
28 พิบูลอุปถัมภ์ 1 2 1 4 10 6 7 1 23
29 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 1 3 5 15 6 5 0 26
30 เชิดเจิมศิลป์ 1 1 3 5 13 8 6 0 27
31 ศุภกรณ์วิทยา 1 1 1 3 4 10 0 1 14
32 จารุวัฒนานุกุล 1 1 1 3 2 2 1 1 5
33 วัดโสมนัส 1 0 3 4 5 5 2 2 12
34 วัดด่าน 1 0 2 3 7 4 5 1 16
35 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 1 0 1 2 5 5 6 0 16
36 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 0 1 2 3 9 5 5 17
37 ดาราคาม 1 0 1 2 3 2 5 0 10
38 คลองปักหลัก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
39 ปราโมชวิทยารามอินทรา 1 0 0 1 4 9 1 0 14
40 ดลวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 อนุบาลวัดปรินายก 0 3 2 5 10 6 6 1 22
44 ราชวินิต 0 3 1 4 8 7 9 3 24
45 วัดเจ้ามูล 0 2 1 3 8 4 6 3 18
46 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 0 1 3 4 11 4 8 1 23
47 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
48 สาธิตพัฒนา 0 1 0 1 6 7 3 1 16
49 โสมาภา 0 1 0 1 5 4 10 3 19
50 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 1 0 1 2 6 3 3 11
51 วัดวชิรธรรมสาธิต 0 1 0 1 2 0 0 0 2
52 ภารตวิทยาลัย 0 1 0 1 1 3 2 1 6
53 ราชินี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
54 วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 สุเหร่าทรายกองดิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 อัสสัมชัญ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
57 เบญจมินทร์ 0 0 2 2 1 2 1 0 4
58 วัดนาคปรก 0 0 1 1 5 7 3 1 15
59 ประถมทวีธาภิเศก 0 0 1 1 5 3 5 0 13
60 ขจรโรจน์วิทยา 0 0 1 1 5 1 0 1 6
61 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 1 1 4 3 3 0 10
62 ประถมนนทรี 0 0 1 1 2 4 4 2 10
63 วัดกระจับพินิจ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
64 สามัคคีสงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
65 วัดเวตวันธรรมาวาส 0 0 0 0 5 5 1 4 11
66 วัดประยุรวงศาวาส 0 0 0 0 5 2 2 0 9
67 วัดช่างเหล็ก 0 0 0 0 3 4 4 0 11
68 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0 3 4 3 2 10
69 วรรัตน์ศึกษา 0 0 0 0 3 2 7 0 12
70 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0 0 3 1 2 1 6
71 นาหลวง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
72 ถนอมพิศวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 3 4
73 ปาณยาพัฒนาการ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
74 วัดชัยชนะสงคราม 0 0 0 0 2 4 5 1 11
75 ทุ่งมหาเมฆ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
76 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 0 0 1 6 3 4 10
77 วัดพลับพลาชัย 0 0 0 0 1 3 3 2 7
78 อรรถวิทย์ 0 0 0 0 1 2 4 0 7
79 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
80 ปัญญาศักดิ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
81 ไทยคริสเตียน 0 0 0 0 1 1 3 4 5
82 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0 4 1 0 5
84 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 0 0 0 0 0 3 4 3 7
85 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
86 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
87 ไผทอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
88 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
89 สามัคคีบำรุง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
90 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
91 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
92 อนุบาลพรพิมพ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
93 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
94 กงลี้จงซัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 จินดามณี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
96 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
97 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
98 วัดสร้อยทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 จารุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 114 95 71 280 485 344 277 106 1,106