หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ องเมืองชลบุรี นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อ.เมืองชลบุรี นาง  
3 โรงเรียนวัดตาลล้อม อ.เมืองชลบุรี นาย  
4 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อ.เมืองชลบุรี นายวิทยา สร้อยคำดี  
5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ.เมืองชลบุรี นายปัญญาศักดิื พูลสวัสดิ์  
6 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม อ.เมืองชลบุรี นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี อ.เมืองชลบุรี นาง  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อ.เมืองชลบุรี นาย  

นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ 080-6461424 e-mail lkk_lkk5042@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]