หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-


นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ 080-6461424 e-mail lkk_lkk5042@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]