หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 44 35 81.4% 6 13.95% 1 2.33% 1 2.33% 43
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 59 27 51.92% 12 23.08% 9 17.31% 4 7.69% 52
3 โรงเรียนวัดหนองยาง 38 20 52.63% 8 21.05% 6 15.79% 4 10.53% 38
4 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 60 18 30.51% 21 35.59% 16 27.12% 4 6.78% 59
5 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 40 18 46.15% 15 38.46% 5 12.82% 1 2.56% 39
6 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 40 18 50% 9 25% 6 16.67% 3 8.33% 36
7 โรงเรียนธรรมวาที 37 16 43.24% 11 29.73% 7 18.92% 3 8.11% 37
8 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 41 15 36.59% 14 34.15% 8 19.51% 4 9.76% 41
9 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 33 15 45.45% 9 27.27% 6 18.18% 3 9.09% 33
10 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 30 15 57.69% 7 26.92% 2 7.69% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 28 15 55.56% 7 25.93% 1 3.7% 4 14.81% 27
12 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 27 14 51.85% 6 22.22% 5 18.52% 2 7.41% 27
13 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 34 13 39.39% 9 27.27% 8 24.24% 3 9.09% 33
14 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 27 13 50% 7 26.92% 5 19.23% 1 3.85% 26
15 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 29 12 44.44% 8 29.63% 5 18.52% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 27 12 46.15% 8 30.77% 3 11.54% 3 11.54% 26
17 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 23 12 52.17% 5 21.74% 5 21.74% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนวุฒิวิทยา 41 11 36.67% 11 36.67% 4 13.33% 4 13.33% 30
19 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 29 11 39.29% 5 17.86% 7 25% 5 17.86% 28
20 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 18 11 64.71% 2 11.76% 4 23.53% 0 0% 17
21 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 26 10 38.46% 6 23.08% 7 26.92% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 20 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
23 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 40 9 22.5% 13 32.5% 14 35% 4 10% 40
24 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 23 9 40.91% 8 36.36% 4 18.18% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 22 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 19 9 50% 7 38.89% 0 0% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 17 9 52.94% 5 29.41% 0 0% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 23 9 45% 2 10% 9 45% 0 0% 20
29 โรงเรียนบ้านป่าแดง 38 8 21.62% 16 43.24% 8 21.62% 5 13.51% 37
30 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 29 8 29.63% 10 37.04% 5 18.52% 4 14.81% 27
31 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 26 8 30.77% 8 30.77% 7 26.92% 3 11.54% 26
32 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 19 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนบ้านโสม 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 20 7 36.84% 9 47.37% 1 5.26% 2 10.53% 19
36 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 23 7 30.43% 7 30.43% 7 30.43% 2 8.7% 23
37 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 25 7 30.43% 6 26.09% 7 30.43% 3 13.04% 23
38 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 14 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
39 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 22 7 35% 5 25% 4 20% 4 20% 20
40 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 22 7 31.82% 4 18.18% 8 36.36% 3 13.64% 22
41 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 15 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
43 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 13 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
44 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 18 6 33.33% 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 18
46 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 24 6 27.27% 5 22.73% 9 40.91% 2 9.09% 22
47 โรงเรียนพิทยรังสี 20 6 31.58% 5 26.32% 7 36.84% 1 5.26% 19
48 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 14 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 18 6 35.29% 3 17.65% 6 35.29% 2 11.76% 17
50 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนสถาพรพิทยา 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
52 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 18 5 27.78% 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 18
53 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 20 5 29.41% 7 41.18% 3 17.65% 2 11.76% 17
54 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 17 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
55 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 18 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
56 โรงเรียนบ้านตาลดำ 16 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
57 โรงเรียนบ้านห้างสูง 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนบ้านโป่ง 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
59 โรงเรียนวัดบางเป้ง 26 5 22.73% 3 13.64% 10 45.45% 4 18.18% 22
60 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 16 5 33.33% 3 20% 7 46.67% 0 0% 15
61 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 19 4 22.22% 7 38.89% 7 38.89% 0 0% 18
63 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 17 4 23.53% 5 29.41% 7 41.18% 1 5.88% 17
65 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 21 4 26.67% 5 33.33% 6 40% 0 0% 15
66 โรงเรียนวัดผาสุการาม 17 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 17
67 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 17 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
68 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 16 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
69 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 16 4 25% 4 25% 8 50% 0 0% 16
70 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
71 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 26 4 26.67% 2 13.33% 6 40% 3 20% 15
72 โรงเรียนจิรพลวิทยา 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 8 4 50% 0 0% 4 50% 0 0% 8
75 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 29 3 12.5% 9 37.5% 9 37.5% 3 12.5% 24
76 โรงเรียนวัดสำนักบก 22 3 13.64% 6 27.27% 9 40.91% 4 18.18% 22
77 โรงเรียนบ้านเขาแรต 21 3 15.79% 5 26.32% 8 42.11% 3 15.79% 19
78 โรงเรียนบ้านเนินโมก 12 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
79 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
80 โรงเรียนร่มไม้ 13 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
81 โรงเรียนเฮงฮั้ว 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
83 โรงเรียนสุขุมวิทยา 12 3 25% 2 16.67% 7 58.33% 0 0% 12
84 โรงเรียนสุตา 13 3 27.27% 1 9.09% 6 54.55% 1 9.09% 11
85 โรงเรียนเกษมวิทย์ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนวัดเตาปูน 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านเขาดิน 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
88 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 23 2 8.7% 8 34.78% 11 47.83% 2 8.7% 23
90 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 16 2 13.33% 8 53.33% 5 33.33% 0 0% 15
91 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 13 2 16.67% 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
92 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 15 2 14.29% 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 14
93 โรงเรียนบ้านท่าจาม 13 2 15.38% 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 13
94 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 12 2 18.18% 3 27.27% 6 54.55% 0 0% 11
95 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 11 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 11
96 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 9 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 12 1 9.09% 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 11
100 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 11 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 9
101 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 12 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
102 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 10 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
103 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 13 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
104 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 15 1 8.33% 1 8.33% 8 66.67% 2 16.67% 12
105 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 10 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านชากนา 10 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
107 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนศุทธรัตน์ 9 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
109 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนเทศบาล2(ตะวันออก) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 9 0 0% 4 50% 4 50% 0 0% 8
116 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนนาราวิทย์ 10 0 0% 1 10% 7 70% 2 20% 10
118 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 10 0 0% 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8
119 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 7 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดตาลล้อม 8 0 0% 0 0% 3 37.5% 5 62.5% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ 080-6461424 e-mail lkk_lkk5042@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]