สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 20 5 2 27 35 6 1 1 42
2 ชุมชนวัดหนองรี 15 5 3 23 27 12 9 4 48
3 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 10 6 4 20 18 21 16 4 55
4 บ้านป่ายุบ 6 6 2 14 15 7 1 4 23
5 วัดราษฏร์สโมสร 6 3 2 11 12 5 5 1 22
6 วัดหนองยาง 5 3 5 13 20 8 6 4 34
7 วัดราษฏร์ศรัทธา 5 2 4 11 11 5 7 5 23
8 วัดดอนดำรงธรรม 4 5 4 13 15 14 8 4 37
9 เทศบาลอินทปัญญา 4 1 1 6 9 2 9 0 20
10 อนุบาลหนองใหญ่ 4 1 1 6 8 10 5 4 23
11 บ้านห้วยกะปิ 3 6 3 12 13 9 8 3 30
12 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 3 5 2 10 12 8 5 2 25
13 บ้านหนองเขิน 3 4 3 10 15 7 2 2 24
14 บ้านมาบไผ่ 3 2 0 5 11 2 4 0 17
15 บ้านมาบกรูด 3 1 0 4 8 4 1 2 13
16 บ้านหนองปลาไหล 3 0 1 4 9 8 4 1 21
17 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 3 0 1 4 7 6 7 3 20
18 ปรีชานุศาสน์ 2 3 1 6 14 6 5 2 25
19 วัดหนองน้ำเขียว 2 3 1 6 8 5 5 1 18
20 บ้านมาบคล้า 2 3 0 5 9 7 0 2 16
21 บ้านสวนอุดมวิทยา 2 2 3 7 18 9 6 3 33
22 วัดบุญญราศรี 2 2 2 6 9 13 14 4 36
23 บ้านเกาะไม้แหลม 2 2 0 4 6 1 3 1 10
24 บ้านห้วยยาง 2 0 2 4 7 1 1 0 9
25 ชุมชนบ้านคลองพลู 2 0 2 4 3 9 9 3 21
26 อนุบาลวัดอุทยานนที 2 0 2 4 2 8 5 0 15
27 สถาพรพิทยา 2 0 0 2 6 1 2 3 9
28 เทศบาล1(สถาวร) 1 5 2 8 12 8 3 3 23
29 บ้านหนองซ้ำซาก 1 3 1 5 15 9 6 3 30
30 ต้นกล้าพัฒนา 1 3 0 4 7 3 4 1 14
31 สมคิดจิตต์วิทยา 1 3 0 4 7 1 1 3 9
32 ธรรมวาที 1 2 4 7 16 11 7 3 34
33 ประภัสสรวิทยา 1 1 2 4 5 7 3 2 15
34 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1 1 1 3 9 5 0 3 14
35 บ้านหนองเสือช้าง 1 1 1 3 8 8 7 3 23
36 บ้านคลองตะเคียน 1 1 1 3 6 5 9 2 20
37 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1 1 1 3 6 5 2 1 13
38 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1 1 0 2 10 6 7 3 23
39 วัดบางเป้ง 1 1 0 2 5 3 10 4 18
40 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1 1 0 2 4 5 7 1 16
41 วอนนภาศัพท์ 1 0 2 3 5 5 5 1 15
42 บ้านมาบลำบิด 1 0 2 3 4 6 2 1 12
43 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 0 1 2 7 5 4 4 16
44 บ้านห้างสูง 1 0 1 2 5 5 3 1 13
45 วัดศรีพโลทัย 1 0 0 1 7 9 1 2 17
46 บ้านคลองสิบแปด 1 0 0 1 5 3 7 0 15
47 บ้านไร่ไหหลำ 1 0 0 1 4 1 3 1 8
48 บ้านปากคลองโรงนาค 1 0 0 1 3 5 1 0 9
49 สุตา 1 0 0 1 3 1 6 1 10
50 บ้านบึงกระโดน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 0 0 1 2 7 2 3 11
52 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
53 อนุบาลเมืองใหม่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 0 3 3 6 13 7 5 1 25
55 เทศบาลวัดกำแพง 0 3 1 4 7 6 0 0 13
56 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 0 2 5 7 18 15 5 1 38
57 บ้านป่าแดง 0 2 4 6 8 16 8 5 32
58 บ้านหัวโกรก 0 2 0 2 10 3 4 3 17
59 วุฒิวิทยา 0 1 4 5 11 11 4 4 26
60 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 1 3 4 5 5 5 2 15
61 บ้านแหลมแท่น 0 1 1 2 7 7 7 2 21
62 วัดเขาไผ่ 0 1 1 2 6 7 4 1 17
63 วัดธรรมนิมิตต์ 0 1 1 2 4 4 8 0 16
64 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 1 0 1 9 7 4 1 20
65 พิทยรังสี 0 1 0 1 6 5 7 1 18
66 วัดเฉลิมลาภ 0 1 0 1 6 3 6 2 15
67 บ้านตาลดำ 0 1 0 1 5 5 5 1 15
68 เจริญสุขวิทยา 0 1 0 1 4 7 7 0 18
69 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 0 1 0 1 4 5 6 0 15
70 เทศบาลคลองตำหรุ 0 1 0 1 4 4 4 1 12
71 วัดสำนักบก 0 1 0 1 3 6 9 4 18
72 บ้านหนองประดู่ 0 1 0 1 2 8 11 2 21
73 บ้านห้วยมะระ 0 1 0 1 1 4 4 0 9
74 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 1 0 1 1 2 4 2 7
75 บ้านชากนา 0 1 0 1 1 1 4 2 6
76 จิรพลวิทยา 0 0 2 2 4 1 4 0 9
77 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 1 1 5 8 4 1 17
78 บ้านโป่ง 0 0 1 1 5 4 0 0 9
79 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 1 1 4 5 5 1 14
80 กาญจนะวิทยา 0 0 1 1 4 5 4 1 13
81 บ้านเนินโมก 0 0 1 1 3 5 2 2 10
82 เกษมวิทย์ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
83 เมืองชลพิทยา 0 0 1 1 2 3 6 0 11
84 บ้านหนองตะโก 0 0 1 1 1 4 6 0 11
85 บ้านโสม 0 0 0 0 8 4 1 1 13
86 กุลศิริศาสน์ 0 0 0 0 7 4 8 3 19
87 กุญแจคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 7 3 2 3 12
88 วัฒนดรุณวิทย์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
89 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 4 5 5 3 14
90 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 4 2 6 3 12
91 กล่อมปฐมวัย 0 0 0 0 4 0 4 0 8
92 บ้านเขาแรต 0 0 0 0 3 5 8 3 16
93 ร่มไม้ 0 0 0 0 3 4 4 1 11
94 เฮงฮั้ว 0 0 0 0 3 4 2 1 9
95 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0 3 3 2 0 8
96 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 3 2 7 0 12
97 วัดเตาปูน 0 0 0 0 3 1 2 0 6
98 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 3 1 0 3 4
99 วัดนาเขื่อน 0 0 0 0 2 8 1 1 11
100 บ้านท่าจาม 0 0 0 0 2 6 4 1 12
101 บ้านชากพุดซา 0 0 0 0 2 3 5 1 10
102 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
103 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 1 5 0 8
104 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 1 3 5 1 9
105 นาป่ามโนรถ 0 0 0 0 1 3 5 1 9
106 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 1 1 8 2 10
107 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 1 1 5 0 7
108 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 1 1 4 1 6
109 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
110 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
111 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านวังตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 เทศบาล2(ตะวันออก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 4 4 0 8
116 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
117 นาราวิทย์ 0 0 0 0 0 1 7 2 8
118 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 0 0 1 4 3 5
119 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 0 1 3 0 4
120 วัดตาลล้อม 0 0 0 0 0 0 3 5 3
รวม 146 123 103 372 735 575 526 192 1,836