สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 20 5 2 27 35 6 1 1 42
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 10 6 4 20 18 21 16 4 55
3 บ้านป่ายุบ 6 6 2 14 15 7 1 4 23
4 วัดราษฏร์สโมสร 6 3 2 11 12 5 5 1 22
5 วัดดอนดำรงธรรม 4 5 4 13 15 14 8 4 37
6 ชุมชนวัดหนองรี 4 1 2 7 15 9 8 4 32
7 เทศบาลอินทปัญญา 4 1 1 6 9 2 9 0 20
8 บ้านหนองเขิน 3 4 3 10 15 7 2 2 24
9 วัดราษฏร์ศรัทธา 3 2 3 8 9 4 6 5 19
10 บ้านมาบไผ่ 3 2 0 5 11 2 4 0 17
11 บ้านมาบกรูด 3 0 0 3 7 4 1 2 12
12 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 2 3 2 7 10 6 5 2 21
13 ปรีชานุศาสน์ 2 3 1 6 14 6 5 2 25
14 วัดหนองน้ำเขียว 2 3 1 6 8 5 5 1 18
15 วัดหนองยาง 2 2 4 8 15 8 6 4 29
16 บ้านสวนอุดมวิทยา 2 2 3 7 18 9 6 3 33
17 วัดบุญญราศรี 2 2 2 6 9 13 14 4 36
18 บ้านเกาะไม้แหลม 2 2 0 4 6 1 3 1 10
19 บ้านห้วยยาง 2 0 2 4 7 1 1 0 9
20 ชุมชนบ้านคลองพลู 2 0 2 4 3 9 9 3 21
21 สถาพรพิทยา 2 0 0 2 6 1 2 3 9
22 อนุบาลหนองใหญ่ 2 0 0 2 5 9 5 4 19
23 เทศบาล1(สถาวร) 1 5 2 8 12 8 3 3 23
24 ต้นกล้าพัฒนา 1 3 0 4 7 3 4 1 14
25 สมคิดจิตต์วิทยา 1 3 0 4 7 1 1 3 9
26 ธรรมวาที 1 2 4 7 16 11 7 3 34
27 ประภัสสรวิทยา 1 1 2 4 5 7 3 2 15
28 บ้านคลองตะเคียน 1 1 1 3 6 5 9 2 20
29 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1 1 0 2 10 6 7 3 23
30 วัดบางเป้ง 1 1 0 2 5 3 10 4 18
31 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1 0 1 2 8 5 0 2 13
32 บ้านหนองปลาไหล 1 0 1 2 7 8 4 1 19
33 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 0 1 2 7 5 4 4 16
34 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 0 1 2 5 6 7 3 18
35 บ้านห้างสูง 1 0 1 2 5 5 3 1 13
36 วอนนภาศัพท์ 1 0 1 2 4 4 4 1 12
37 วัดศรีพโลทัย 1 0 0 1 7 9 1 2 17
38 บ้านคลองสิบแปด 1 0 0 1 5 3 7 0 15
39 บ้านไร่ไหหลำ 1 0 0 1 4 1 3 1 8
40 สุตา 1 0 0 1 3 1 6 1 10
41 บ้านบึงกระโดน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
42 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 0 0 1 2 7 2 3 11
43 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
44 อนุบาลวัดอุทยานนที 1 0 0 1 1 5 5 0 11
45 อนุบาลเมืองใหม่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 0 3 3 6 13 7 5 1 25
47 บ้านหนองซ้ำซาก 0 3 1 4 14 9 5 3 28
48 บ้านมาบคล้า 0 3 0 3 7 7 0 2 14
49 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 0 2 5 7 18 15 5 1 38
50 บ้านป่าแดง 0 2 4 6 8 16 8 5 32
51 บ้านห้วยกะปิ 0 2 2 4 8 6 6 3 20
52 เทศบาลวัดกำแพง 0 2 1 3 7 2 0 0 9
53 บ้านหัวโกรก 0 2 0 2 10 3 4 3 17
54 วุฒิวิทยา 0 1 4 5 11 11 4 4 26
55 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 1 3 4 5 5 5 2 15
56 วัดเขาไผ่ 0 1 1 2 6 7 4 1 17
57 วัดธรรมนิมิตต์ 0 1 1 2 4 4 8 0 16
58 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 1 0 1 9 7 4 1 20
59 พิทยรังสี 0 1 0 1 6 5 7 1 18
60 วัดเฉลิมลาภ 0 1 0 1 6 3 6 2 15
61 บ้านตาลดำ 0 1 0 1 5 5 5 1 15
62 เจริญสุขวิทยา 0 1 0 1 4 7 7 0 18
63 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 0 1 0 1 4 4 6 0 14
64 เทศบาลคลองตำหรุ 0 1 0 1 4 4 4 1 12
65 วัดสำนักบก 0 1 0 1 3 6 8 4 17
66 บ้านหนองประดู่ 0 1 0 1 2 8 11 2 21
67 บ้านห้วยมะระ 0 1 0 1 1 4 4 0 9
68 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 1 0 1 1 2 4 2 7
69 บ้านชากนา 0 1 0 1 1 1 4 2 6
70 จิรพลวิทยา 0 0 2 2 4 1 4 0 9
71 บ้านมาบลำบิด 0 0 2 2 3 6 2 1 11
72 บ้านหนองเสือช้าง 0 0 1 1 6 7 7 3 20
73 บ้านแหลมแท่น 0 0 1 1 6 7 6 2 19
74 บ้านโป่ง 0 0 1 1 5 4 0 0 9
75 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 1 1 4 5 5 1 14
76 กาญจนะวิทยา 0 0 1 1 4 5 4 1 13
77 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 0 0 1 1 4 5 2 1 11
78 บ้านเนินโมก 0 0 1 1 3 5 2 2 10
79 เกษมวิทย์ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
80 เมืองชลพิทยา 0 0 1 1 2 3 6 0 11
81 บ้านหนองตะโก 0 0 1 1 1 4 6 0 11
82 บ้านโสม 0 0 0 0 8 4 1 1 13
83 กุลศิริศาสน์ 0 0 0 0 7 4 8 3 19
84 กุญแจคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 7 3 2 3 12
85 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 0 0 5 8 3 1 16
86 วัฒนดรุณวิทย์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
87 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 4 5 5 3 14
88 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 4 2 6 3 12
89 กล่อมปฐมวัย 0 0 0 0 4 0 4 0 8
90 บ้านเขาแรต 0 0 0 0 3 5 8 3 16
91 ร่มไม้ 0 0 0 0 3 4 4 1 11
92 เฮงฮั้ว 0 0 0 0 3 4 2 1 9
93 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0 3 3 2 0 8
94 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 3 2 7 0 12
95 วัดเตาปูน 0 0 0 0 3 1 2 0 6
96 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 3 1 0 3 4
97 วัดนาเขื่อน 0 0 0 0 2 8 1 1 11
98 บ้านท่าจาม 0 0 0 0 2 6 4 1 12
99 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 2 5 7 1 14
100 บ้านปากคลองโรงนาค 0 0 0 0 2 5 1 0 8
101 บ้านชากพุดซา 0 0 0 0 2 3 5 1 10
102 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
103 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 1 5 0 8
104 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 1 3 5 1 9
105 นาป่ามโนรถ 0 0 0 0 1 3 5 1 9
106 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 1 1 8 2 10
107 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 1 1 5 0 7
108 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 1 1 4 1 6
109 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
110 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
111 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านวังตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 เทศบาล2(ตะวันออก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 4 4 0 8
116 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
117 นาราวิทย์ 0 0 0 0 0 1 7 2 8
118 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 0 0 1 4 3 5
119 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 0 1 3 0 4
120 วัดตาลล้อม 0 0 0 0 0 0 3 5 3
รวม 111 104 94 309 686 555 517 191 1,758