หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ข้างศาลารวมใจชน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 7 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สนามกีฬาเทศบาลพนัสนิคม 7 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ หน้าอาคาร 5 สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อาคาร ๒ (อาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖) ห้อง ๖/๕ 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อาคาร 5 ชั้นล่าง ห้อง ป.6/2,ป.6/3 8 พ.ย. 2558 09.00-15.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]