หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อาคาร ๓ ชั้น ๒ ห้อง E-Learning 7 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อาคารอาเซียน ห้องอาเซียน 8 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อาคาร ๓ ชั้น ๑ ห้องสมุด 7 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อาคาร ๓ ชั้น ๒ เก็บตัวห้อง ๓/๔ แข่งขันติดห้อง ๓/๔ ด้านขวา 7 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อาคาร 7 ชั้นบน ห้อง ป.4/2 เก็บตัว ป.4/1 8 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]